Uitspraak: Rechtszaak tegen ING Bank: Wat u moet weten over fraudeverdenkingen en hypotheekgeschillen

Heeft u problemen met uw bank of hypotheekverstrekker? Dit artikel bespreekt een recent kort geding bij de rechtbank Den Haag dat relevant kan zijn voor iedereen die problemen ervaart met leningen of banken.

Kort geding bij de rechtbank Den Haag

In deze zaak stond [eiser], een ondernemer uit [woonplaats], tegenover ING Bank N.V. De zaak betrof een geschil over de beëindiging van de bankrelatie en de opeising van leningen. De bank had [eiser] geregistreerd in diverse waarschuwingsregisters vanwege een verdenking van fraude. De rechtbank moest beoordelen of deze registraties en de daaropvolgende acties van de bank gerechtvaardigd waren.

Registratie in waarschuwingsregisters

De bank registreerde [eiser] in het Incidentenregister, het Externe Verwijzingsregister (EVR), en het SFH-register van de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken. Dit gebeurde op grond van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Volgens dit protocol mogen banken persoonsgegevens registreren om de integriteit van de financiële sector te waarborgen. De rechter oordeelde dat de registratie van [eiser] rechtmatig was, omdat er voldoende concrete aanwijzingen waren voor fraude.

Beëindiging van de bankrelatie

ING was gerechtigd de bankrelatie met [eiser] te beëindigen. Volgens de algemene bankvoorwaarden mag een bank een relatie opzeggen als er gegronde redenen zijn. De rechter vond dat ING voldoende reden had, omdat [eiser] weigerde mee te werken aan een fraudeonderzoek en er sprake was van overkreditering. Dit betekende dat de hypothecaire lening onmiddellijk opeisbaar was.

Executie van de woning

[eiser] vroeg de rechtbank om de executie van zijn woning te stoppen. De rechter vond dat ING haar recht om de woning te veilen niet misbruikte. Wel kreeg [eiser] een uitstel tot 15 juli 2024 om alternatieve financiering te vinden of de woning onderhands te verkopen. Hierdoor kreeg hij tijd om te zoeken naar andere oplossingen en een gedwongen verkoop te voorkomen.

Wat kunt u doen?

Heeft u soortgelijke problemen met uw bank of hypotheekverstrekker? Financieel Recht Advocaten kan u bijstaan met deskundig juridisch advies en ondersteuning. Onze ervaring in financieel recht zorgt ervoor dat u de best mogelijke verdediging krijgt.

Neem contact op met Financieel Recht Advocaten voor hulp bij al uw bank- en hypotheekkwesties. Wij staan klaar om u te helpen en uw rechten te beschermen.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant