Uitspraak: Saunaclubboete en het belang van meldplicht

In een recente uitspraak van de rechtbank in Rotterdam is een belastingadvies- en accountantskantoor beboet voor het niet melden van ongebruikelijke transacties door een veelbesproken saunaclub in Roermond. Deze zaak werpt belangrijke vragen op over de meldplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Laten we eens dieper ingaan op de kernpunten van deze uitspraak en wat het betekent voor zowel bedrijven als hun financiële adviseurs.

Ongebruikelijke transacties en de Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht financiële instellingen en andere instellingen zoals belastingadvies- en accountantskantoren om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL). Deze meldplicht is van groot belang voor het tegengaan van criminele activiteiten zoals witwassen en financiering van terrorisme.

De relevante casus

Het belastingadvies- en accountantskantoor kreeg een boete opgelegd vanwege het niet melden van ongebruikelijke transacties door een klant, een saunaclub in Roermond. De club had aanzienlijke contante transacties verricht, waaronder het storten van meer dan duizend biljetten van 500 euro. Ondanks dat het kantoor op de hoogte was van deze transacties en het vermoeden van witwassen, naliet om melding te maken bij de FIU-NL.

Verplichting tot melden

De rechtbank oordeelde dat het kantoor verplicht was om deze ongebruikelijke transacties te melden, zelfs als het vermoeden van witwassen reeds bekend was bij andere instanties. Het feit dat een transactie ongebruikelijk is, ongeacht andere overwegingen, vereist dat melding wordt gemaakt volgens de Wwft. Dit benadrukt het belang van naleving van de meldplicht, ongeacht de omstandigheden.

Conclusie en advies

Het is essentieel voor financiële instellingen en adviseurs om zich bewust te zijn van hun verplichtingen onder de Wwft en ongebruikelijke transacties tijdig te melden bij de FIU-NL. Door dit te doen, dragen zij bij aan het voorkomen en bestrijden van witwassen en financieren van terrorisme, wat cruciaal is voor de integriteit van het financiële systeem en de samenleving als geheel.

Voor professioneel juridisch advies over naleving van de Wwft en andere financiële regelgeving, neem contact op met onze ervaren advocaten van Financieel Recht Advocaten.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant