Uitspraak: Uitspraak Gerechtshof Amsterdam: WWFT-verplichtingen niet nageleefd

Dit artikel gaat over een recente uitspraak die van belang kan zijn voor u als normale burger. Het gaat om een zaak waarin de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) centraal staat. Deze wet stelt verplichtingen aan diverse partijen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan.

De kern van de zaak

Onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam een uitspraak gedaan in een zaak waarin een ondernemer werd beschuldigd van het niet naleven van de verplichtingen onder de Wwft. Kort gezegd, de Wwft legt verplichtingen op aan instellingen, zoals banken en andere financiële dienstverleners, om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. In deze specifieke zaak werd de ondernemer ervan beschuldigd dat hij onvoldoende cliëntenonderzoek had verricht en ongebruikelijke transacties niet had gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

Cliëntenonderzoek en meldingsplicht

Maar wat houden deze verplichtingen precies in? Als u bijvoorbeeld een bankrekening opent of een financiële transactie verricht, moet de betreffende instelling een cliëntenonderzoek uitvoeren. Dit houdt in dat ze uw identiteit controleren en de herkomst van het geld nagaan. Dit lijkt misschien wat overdreven, maar het is een belangrijke stap om te voorkomen dat crimineel geld het financiële systeem binnendringt.

Daarnaast hebben instellingen de plicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Dit kunnen bijvoorbeeld grote contante stortingen zijn of verdachte transacties zonder duidelijke zakelijke redenen. Door deze meldingen kan de FIU onderzoek doen en zo nodig de autoriteiten inschakelen om strafbare feiten op te sporen.

Wat kunt u doen?

Nu vraagt u zich wellicht af wat u kunt doen als u in een vergelijkbare situatie verkeert. Het belangrijkste is om op de hoogte te zijn van uw verplichtingen onder de Wwft. Als u een onderneming heeft of werkzaam bent in een sector die onder de Wwft valt, zorg er dan voor dat u bekend bent met de regels en deze naleeft. Zoek naar manieren om uw cliëntenonderzoek te verbeteren en wees alert op ongebruikelijke transacties binnen uw bedrijf. Een goede compliance officer kan u hierbij van dienst zijn.

Als u zich zorgen maakt dat u niet aan de verplichtingen voldoet of als u juridisch advies nodig heeft in verband met de Wwft, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze ervaren advocaten bij Financieel Recht Advocaten. Wij hebben diepgaande kennis van de Wwft en kunnen u helpen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en uw belangen te beschermen.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant