Uitspraak: Valse informatie in hypotheekfraude zaak

Als er dubieuze transacties plaatsvinden op een betaalrekening, kan een bank hier onderzoek naar doen. In dit geval bleek dit onderzoek noodzakelijk, er was absoluut sprake van hypotheekfraude.

Achtergrondinformatie

Eiser heeft een onderneming en een huis. Op het huis is een hypotheek aangevraagd van 325.000 euro en na verstrekking van jaarrekeningen, ter vaststelling van het inkomen, is deze hypotheek verleend. Niet lang hierna heeft de eiser een aanvraag ingediend voor een persoonlijke lening van 40.000 euro, hierbij heeft de eiser de inkomstenbelasting aangiften en jaarrekeningen toegevoegd ter bewijs van kwalificatie. Naar aanleiding van een onderzoek van de ING naar valse documenten die zijn verstrekt komen zij tot de conclusie dat er sleutelfiguren uit het hypotheekfraudecircuit van Den Haag betrokken zijn geweest bij de aanvragen van de eiser. ING heeft vele pogingen gedaan om contact te leggen met de eiser maar een reactie bleef uit. ING vervolgde met een beëindiging van de bankrelatie. De juridisch adviseur van de eiser stuurde hierna een brief met verzoek tot verstrekking van de onderliggende documenten en verlenging van de bezwaartermijn. Ook werd er formeel bezwaar aangetekend. Na de termijn heeft ING aangifte ingediend wegens witwassen en oplichting en de bankrelatie definitief te beëindigen waarop de juridisch adviseur wederom vroeg om de documenten en een verlenging van de bezwaartermijn. ING reageerde hierop met een weigering van het uitstel en weigering van het verstrekken van de documenten omdat deze al in bezit zouden moeten zijn van hem of de eiser. Om de leningen terugbetaald te krijgen kondigt ING de veiling van eisers huis aan.

Verweer van de eiser

De eiser voert als verweer aan dat zijn toevoeging aan het incidentenregister onrechtmatig is en dat hij niet begrijpt waarom hij beschuldigd wordt van fraude. Hij stelt dat de sleutelfiguren als derden de documenten hebben ingediend en dat hij hier niet verantwoordelijk voor kan zijn omdat zij degenen waren die de documenten hebben vervalst. Verder stelt hij dat ING tekort schiet in het naleven van de kredietverplichtingen en de zorgplicht. Tot slot stelt de eiser dat door de toevoeging in het extern verwijzingsregister en de woning veiling, hij in een onmogelijke positie wordt gebracht waarin hij geen kredietverstrekker kan krijgen en hij dus op straat komt te staan met zijn familie.

De punten van ING

ING stelt dat de eiser valse informatie heeft verstrekt bij de aanvraag van de hypotheek, eiser heeft dit erkent. Ook voert ING aan dat op basis van de werkelijke documenten van de eiser, zij nooit deze lening zouden hebben verstrekt. Tot slot heeft de eiser de offerte van de hypotheek ondertekend waarin aangegeven staat dat bij ondertekening wordt gesteld dat de verstrekte informatie correct is.

De Beoordeling

De punten van de eiser overtuigen de rechter niet. De rechter stelt dat hij meermalen de kans heeft gehad zich toe te lichten toen de ING probeerde contact te leggen. Eiser kon ook niet verklaren hoe het kan dat er namens hem valse documenten zijn ingediend. Er valt dan ook niet in te zien waarom deze derden deze fraude zouden plegen zonder weet van de eiser terwijl hij degene is met belang. De rechter stelt dat ING gerechtigd is de leningen op te eisen en dat het punt van de eiser op het vlak van onrechtmatigheid en zijn onmogelijke positie, geen standhoudt. Echter ziet de rechter de situatie wel in en krijgt de eiser een gratie periode waarin ING de veiling dient op te schorten tot 15 juli 2024 om te zien of de eiser nog financiering kan krijgen.

Financieel recht advocaten

Heeft u vragen of problemen betreffende een fraude beschuldiging van een bank? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant