Uitspraak: Rechtbank oordeelt over beëindiging bankrelatie wegens vermoedelijke hypotheekfraude

In een recente uitspraak heeft de rechtbank Amsterdam bepaald dat de ING Bank gerechtvaardigd de bankrelatie met een klant, aangeduid als X, heeft beëindigd vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij hypotheekfraude. De rechter heeft ook besloten dat de bank de persoonsgegevens van X mag behouden in haar administratie.

Achtergrond van de zaak

X onderhield een bankrelatie met ING en werd genoemd als hypotheekadviseur door een echtpaar (Y) dat betrokken was bij een verdachte hypotheekaanvraag. Deze aanvraag trok de aandacht van ING omdat het salaris dat met de hypotheekaanvraag overeenkwam, niet werd gestort. X beweerde echter slechts als makelaar en tolk te hebben gefungeerd. ING voerde onderzoek uit en vond bewijzen die suggereerden dat X meer betrokken was dan hij claimde.

Bevoegdheid tot opzegging

ING beriep zich op artikel 35 van de Algemene Bankvoorwaarden (ABV) dat de bank de mogelijkheid geeft om een bankrelatie op te zeggen. Deze opzegging is echter alleen toegestaan als deze volgens artikel 6:248 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) redelijk en billijk is. De kantonrechter moest de belangen van beide partijen afwegen, met inachtneming van de zorgplicht van de bank en de Wet financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Beoordeling en afweging

De kantonrechter oordeelde dat de opzegging gerechtvaardigd was, aangezien X geen duidelijkheid had verschaft over zijn rol en ING voldoende rekening had gehouden met de belangen van X bij het beëindigen van de relatie. Ondanks dat X bezwaar maakte en schadevergoeding eiste, werden zijn vorderingen afgewezen.

Registratie van gegevens

De rechter stelde ook dat ING de gegevens van X mag behouden in de Gebeurtenissenadministratie en het Intern Verwijzingsregister (IVR) om de veiligheid en integriteit van de financiële sector te waarborgen. Deze registratie heeft slechts een beperkte impact op de belangen van X.

Conclusie

De uitspraak benadrukt het belang van transparantie in de bankrelatie en de gerechtvaardigde redenen voor het opzeggen van dergelijke relaties in gevallen van vermoedelijke fraude.

Heeft u vragen over uw rechten en plichten in uw relatie met uw bank? Onze gespecialiseerde advocaten bij Financieel Recht Advocaten kunnen u hierbij helpen. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend advies.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant