Uitspraak: Rechtbank oordeelt ABN AMRO in het ongelijk bij hypotheekfraudezaak

In juni 2022 oordeelde de rechtbank Amsterdam dat ABN AMRO de bankrelatie met X volledig moest herstellen en de frauderegistraties moest verwijderen. Deze uitspraak werd gedaan nadat ABN AMRO X acht jaar na de hypotheekaanvraag had aangemerkt als fraudeur.

Aanleiding

X sloot in 2014 een hypothecaire lening af bij Florius, een dochter van ABN AMRO. Vanaf de aanvraag kwam X zijn betalingsverplichtingen niet na. Acht jaar later, in 2022, vroeg ABN AMRO aan X om informatie over zijn dienstverband en inkomen bij Royal Logistics, dat hij had opgegeven bij de hypotheekaanvraag. ABN AMRO stelde een termijn van drie dagen. X kon de gevraagde stukken niet binnen de termijn aanleveren. ABN AMRO zette X daarom op de fraudelijst.

X betwistte deze beslissing. Hij verklaarde dat hij wel degelijk bij Royal Logistics had gewerkt en dat het inkomen dat hij bij de hypotheekaanvraag had opgegeven klopte. X gaf aan dat hij in 2016 was weggegaan bij Royal Logistics en voor Randstad was gaan werken. Dit onderbouwt hij met een kopie van zijn aangifte inkomstenbelasting over 2016.

Beoordeling voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter oordeelde dat ABN AMRO op goede gronden niet tot fraude registraties had mogen overgaan. ABN AMRO had X pas acht jaar na de hypotheekaanvraag van fraude beschuldigd. X had bovendien een plausibele verklaring gegeven waarom hij de door ABN AMRO gevraagde stukken niet binnen de gestelde termijn had kunnen aanleveren. Ook had X met de aangifte inkomstenbelasting over 2016 aannemelijk gemaakt dat hij ten tijde van de hypotheekaanvraag bij Royal Logistics werkte voor het opgegeven inkomen.

De voorzieningenrechter veroordeelt ABN AMRO daarom om de bankrelatie met X volledig te herstellen en de fraude registraties te verwijderen. Lees de volledige uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant