Nieuws: Hypotheekfraude onder de loep: wat betekent dit voor u?

Hypotheekfraude, een term die angst kan inboezemen. Maar wat houdt het precies in, hoe wordt het opgemerkt en welke stappen neemt de bank bij verdenking? Dit artikel duikt dieper in de wereld van hypotheekfraude en belicht de mogelijke gevolgen voor betrokkenen.

Wat is hypotheekfraude?

Hypotheekfraude ontstaat wanneer iemand met opzet onjuiste of misleidende informatie verstrekt aan een bank of hypotheekverstrekker, met als doel het verkrijgen van een hypotheek die anders niet verstrekt zou worden. Voorbeelden hiervan zijn het opgeven van een hoger inkomen dan daadwerkelijk het geval is of het gebruik van valse werkgeversverklaringen.

Detectie door de bank

Banken hanteren strikte controlemechanismen om mogelijke fraude op te sporen. Door gebruik te maken van geavanceerde datasystemen en regelmatige audits, zijn hypotheekverstrekkers in staat afwijkingen in de aangeleverde documentatie snel te identificeren. Deze controles zijn deel van het bredere ‘Know Your Customer’ (KYC) beleid, waarin ook een uitgebreid cliëntenonderzoek valt.

Bankinterventie bij verdenking

Bij een vermoeden van onregelmatigheden zal de bank additionele documenten of verduidelijking vragen. Conform de Algemene Bank Voorwaarden is het de plicht van de klant om hieraan mee te werken. Weigert de klant of blijven er twijfels, dan kan de bank de hypotheekaanvraag afwijzen of bestaande overeenkomsten herzien.

Consequenties voor de klant

Indien bewezen wordt dat er sprake is van hypotheekfraude, kan dit zware gevolgen hebben voor de klant. Een registratie in het Extern Verwijzingsregister (EVR) of in het Intern Verwijzingsregister (IVR) kan volgen, wat toekomstige financiële transacties bemoeilijkt. Daarnaast kan de hypotheekovereenkomst ontbonden worden, met alle financiële gevolgen van dien.

Advies nodig?

Word je geconfronteerd met beschuldigingen van hypotheekfraude of heb je vragen over dit complexe onderwerp? Onze experts bij Financieel Recht Advocaten kunnen je bijstaan en adviseren in deze delicate kwesties. Neem gerust contact met ons op.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant