Uitspraak: Verantwoordelijkheid van verzekeringsadviseurs bij onderverzekering

De recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, gedateerd 30 juni 2020, benadrukt een belangrijk aspect van verzekeringsadvies: de verantwoordelijkheid van adviseurs bij onderverzekering. Deze zaak, betreffende een brand in een bedrijfspand, onthult belangrijke inzichten voor verzekerden en adviseurs over de complexiteit van onderverzekering en de gevolgen ervan.

Wat is onderverzekering

Onderverzekering treedt op wanneer de verzekeringsdekking van een eigendom minder is dan de werkelijke waarde. Dit betekent dat in geval van schade, zoals brand, de verzekeringsuitkering mogelijk onvoldoende is om de werkelijke verliezen te dekken. Dit scenario speelde zich af bij het betreffende bedrijfspand, dat verzekerd was via Rabobank, maar bij brand bleek de dekking ontoereikend.

De rol van de verzekeringsadviseur

In deze specifieke zaak beweerde de verzekerde dat Rabobank, als tussenpersoon, niet adequaat waarschuwde voor de risico’s van onderverzekering. Echter, het gerechtshof concludeerde dat de verzekerde zich bewust was van het gebrek aan onderverzekering garantie en koos voor een lagere premie, ondanks het aangeboden gratis taxatievoorstel. Dit benadrukt de noodzaak voor verzekerden om volledig geïnformeerd te zijn over hun polisvoorwaarden en de mogelijke risico’s.

De uitspraak van het Hof

Het hof oordeelde dat er geen direct causaal verband was tussen het vermeende gebrek aan adequate waarschuwing door Rabobank en de geleden schade. Dit betekent dat, zelfs als Rabobank nalatig was geweest, dit niet noodzakelijkerwijs heeft geleid tot de onderverzekering. Dit oordeel illustreert de complexiteit van aansprakelijkheidskwesties in verzekeringszaken.

Belang van bewustzijn en voorzichtigheid

Dit geval benadrukt het belang voor zowel verzekerden als adviseurs om proactief te zijn in het beoordelen en communiceren over de dekking van eigendommen. Het onderstreept de noodzaak van grondige taxaties en open discussies over verzekeringsdekkingen en risico’s.

Dit is een leerzame voorbeeld voor alle betrokken partijen in de verzekeringsbranche. Voor advies of vragen over uw eigen situatie en de mogelijkheden om onderverzekering te voorkomen, neem gerust contact op met onze experts bij Financieel Recht Advocaten. Zorg dat u volledig geïnformeerd bent en vermijd de valkuilen van onderverzekering.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant