Uitspraak: Verduidelijking van de recente rechtszaak tussen DNB en Bunq

In een recente rechtszaak heeft De Nederlandsche Bank (DNB) zich voor de tweede keer in minder dan een jaar onverhoopt in het ongelijk gesteld in haar geschil tegen online bank Bunq. Het draait hierbij om boetes die DNB eerder oplegde aan Bunq wegens tekortkomingen in het voorkomen van witwassen. De rechter in Rotterdam heeft nu besloten om de opgelegde boetes aanzienlijk te verlagen, nadat een deel van de aanklachten was verworpen. Deze zaak werpt een interessant licht op het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) bij het screenen van klanten voor anti-witwas maatregelen. Laten we eens dieper ingaan op de details van deze zaak en de gevolgen daarvan.

DNB vs. Bunq: een juridische strijd om witwasbestrijding

De zaak draait om het vermogen van Bunq om kunstmatige intelligentie (AI) in te zetten voor het screenen van klanten met als doel witwaspraktijken te detecteren en te voorkomen. DNB had oorspronkelijk aanzienlijke boetes van in totaal 875.000 euro opgelegd aan Bunq wegens vermeende overtredingen op dit gebied. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft vorig jaar al geoordeeld dat DNB Bunq niet mocht verbieden om AI te gebruiken voor witwasbestrijding. Hierdoor werden de boetes al teruggeschroefd naar 375.000 euro.

Rechterlijke uitspraak: verlaging van boetes en erkenning van overtredingen

De recente uitspraak van de rechter heeft geleid tot verdere verlaging van de boetes. De rechter heeft bepaalde overtredingen verworpen en geoordeeld dat de overgebleven overtredingen niet in verhouding staan tot de opgelegde boetes. Het eindresultaat is dat Bunq nu slechts ongeveer 130.000 euro aan boetes moet betalen in plaats van het oorspronkelijke bedrag. Hoewel Bunq verheugd is over de verlaging van de boetes, erkent de topman Ali Niknam dat er terecht enkele overtredingen zijn vastgesteld, met name voor de periode vóór 2018.

Impact en toekomstperspectief

Deze zaak markeert een gevoelige nederlaag voor DNB, omdat het voor het eerst is dat een bank de toezichthouder voor de rechter heeft gedaagd met betrekking tot de inzet van kunstmatige intelligentie in witwasbestrijding. Hoewel de rechter DNB niet volledig heeft tegengesproken en erkend dat bunq inderdaad overtredingen heeft begaan, benadrukt de uitspraak dat de opgelegde boetes niet proportioneel waren voor de ernst van de situatie. Dit wijst op het belang van evenredige sancties.

Advies en bijstand van Financieel Recht Advocaten

Voor wie geïnteresseerd is in dit juridische vraagstuk en graag meer inzicht wil krijgen in financieel recht en toezichtstaken, bieden onze ervaren advocaten bij Financieel Recht Advocaten professioneel advies en begeleiding. Als experts op het gebied van financieel recht staan we klaar om u te helpen navigeren door complexe juridische kwesties. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en ondersteuning.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant