Uitspraak: Waarom het essentieel is uw Wwft-verplichtingen na te leven

In het recente oordeel van de tuchtrechter komt naar voren hoe cruciaal het is voor notarissen om hun poortwachtersverplichtingen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) serieus te nemen. Dit geval belicht de noodzaak voor alle financiële professionals om hun processen voortdurend te herzien en waar nodig te verbeteren.

Het belang van een degelijk cliëntenonderzoek

Een notaris werd onlangs berispt voor het niet voldoen aan essentiële Wwft-verplichtingen. Cruciaal in de Wwft is het cliëntenonderzoek, waarbij notarissen de identiteit van hun cliënten moeten verifiëren en hun financiële activiteiten moeten doorgronden. Deze stappen zijn vitaal om ongebruikelijke transacties die kunnen wijzen op witwassen of financiering van terrorisme te identificeren en melden.

Continue controle en meldingsplicht

Niet minder belangrijk is de voortdurende controle op zakelijke relaties en transacties. In dit specifieke geval faalde de notaris ook hierin, door het nalaten van het rapporteren van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). Dit onderdeel van de Wwft eist dat financiële beroepsbeoefenaars actief toezicht houden op hun cliënten om consistente naleving van de wet te garanderen.

Het oordeel van de tuchtrechter

De tuchtrechter heeft vastgesteld dat de notaris zijn poortwachtersverplichtingen onvoldoende heeft nagekomen, wat leidde tot een officiële berisping. Dit benadrukt de serieuze gevolgen die professionals in de financiële sector kunnen ondervinden als zij de Wwft-regels niet naleven. Hoewel de overtredingen als relatief licht werden beschouwd en verbeteringen aan het kantoor werden toegejuicht, bleef de noodzaak voor strenge naleving evident.

Financieel Recht Advocaten

De zaak onderstreept het belang van voortdurende professionele ontwikkeling en de rol van educatie in het bijblijven met de huidige regelgeving. Financiële professionals, waaronder notarissen, moeten ervoor zorgen dat zij en hun medewerkers goed opgeleid zijn en blijven in de Wwft-verplichtingen. Voor ondersteuning of advies rond Wwft-compliance kunt u terecht bij Financieel Recht Advocaten. Wacht niet tot het te laat is; neem nu contact op om te garanderen dat uw praktijken volledig aan de wet voldoen.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant