Uitspraak: Wat als uw beleggings rekening wordt opgezegd?

Heeft uw bank ooit uw beleggings rekening opgezegd? Dit kan gebeuren, zelfs zonder duidelijke uitleg. In een recente uitspraak heeft de rechtbank Amsterdam bepaald dat een beleggingsplatform de rekening van een coffeeshophouder mag opzeggen. Dit roept veel vragen op over de rechten van klanten en de zorgplichten van banken.

Rechtbank Amsterdam: kort geding over opzegging beleggings rekening

Op 18 juni 2024 heeft de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in een kort geding over de opzegging van een beleggings rekening door de Duitse bank flatex DEGIRO. De eiser, een coffeeshophouder uit Amsterdam, voerde aan dat de opzegging onredelijk en onzorgvuldig was, vooral omdat zijn vermogen legaal was verkregen door de exploitatie van coffeeshops.

Redelijkheid en billijkheid in het bankwezen

De rechtbank benadrukte dat hoewel een bank contractueel het recht heeft om een klantrelatie te beëindigen, deze bevoegdheid niet onbeperkt is. Volgens artikel 6:248 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW) moet een opzegging worden getoetst aan de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Dit betekent dat een opzegging niet onaanvaardbaar mag zijn in de gegeven omstandigheden.

Zorgplicht van banken en de Wwft

In dit geval speelde de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een belangrijke rol. Banken zijn verplicht om klantonderzoek te doen en risico’s te monitoren. De bank stelde dat de exploitatie van coffeeshops een verhoogd risico op witwassen met zich meebrengt, wat buiten hun risicobereidheid valt.

Gevolgen voor de klant

De rechter oordeelde dat de gevolgen van de opzegging voor de eiser voornamelijk financieel van aard waren. Hoewel de kosten hoger zouden zijn als hij zijn beleggingsportefeuille bij een andere bank onderbracht, vond de rechter dit onvoldoende reden om de opzegging onrechtmatig te verklaren. De rechtbank wees erop dat de bank geen maatwerk hoeft te leveren als dit buiten hun commerciële keuzes valt.

Financieel Recht Advocaten

Deze uitspraak benadrukt het belang van de zorgplicht van banken en de rechten van klanten. Heeft uw bank ooit uw rekening opgezegd en twijfelt u aan de rechtmatigheid hiervan? Financieel Recht Advocaten kan u helpen. Onze experts staan klaar om uw zaak te beoordelen en te strijden voor uw rechten. Neem vandaag nog contact op met Financieel Recht Advocaten voor juridisch advies en bijstand.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant