Uitspraak: Wat te doen bij een registratie in het Incidentenregister en Externe Verwijzingsregister?

Stel je voor: je hebt een bankrekening bij ING, maar plotseling beëindigen ze jouw bancaire relatie vanwege betrokkenheid bij een grootschalige fraude. ING doet aangifte tegen jou en plaatst jouw gegevens in het Incidentenregister (IR) en het Externe Verwijzingsregister (EVR) voor acht jaar. Je betwist jouw betrokkenheid, maar jouw verzoek om de registraties te verwijderen wordt afgewezen door de rechtbank. Hoe kan dit en wat kun je nu doen? In dit artikel leggen we uit waar deze zaak over gaat en wat jouw rechten zijn bij een registratie in het IR en EVR.

Het geschil bij de rechtbank

De zaak draaide om de vraag of de registratie in het EVR en IR rechtmatig was. Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moet er voldoende bewijs zijn van een als strafbaar feit te kwalificeren gedraging voordat een registratie gerechtvaardigd is. Met andere woorden, er moet een zwaardere verdenking zijn dan alleen een redelijk vermoeden van schuld.

De beoordeling van de rechtbank

De rechtbank oordeelde dat er voldoende concrete feiten en omstandigheden waren die aantoonden dat de persoon, die we X noemen, zich schuldig had gemaakt aan schuldwitwassen. Dit werd ondersteund door betalingen, geldopnames, verhoogde paslimieten en verdacht inloggedrag. X kon geen plausibele verklaring geven voor deze handelingen en kwam zelfs tijdens de zitting terug op een eerdere verklaring.

Volgens de rechtbank voldeden de registraties aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Ondanks de genoemde omstandigheden was de rechtbank van mening dat de registraties gerechtvaardigd waren. De bewering van X dat zijn carrièrekansen werden belemmerd, werd gemotiveerd betwist en onvoldoende onderbouwd.

Eindoordeel van de rechtbank

De rechtbank wees het verzoek van X om de registraties te verwijderen af en veroordeelde X tot het betalen van de proceskosten.

Wat kun je doen bij een registratie in het IR en EVR?

Als jij je in een vergelijkbare situatie bevindt, is het belangrijk om te weten wat je kunt doen. Het is verstandig om juridisch advies in te winnen bij specialisten op het gebied van financieel recht. Financieel Recht Advocaten kan je helpen bij het begrijpen van jouw rechten en opties.

Het is essentieel om te weten dat een registratie in het IR en EVR ernstige gevolgen kan hebben. Het kan van invloed zijn op jouw financiële reputatie en kan bepaalde kansen beperken. Daarom is het belangrijk om je juridische positie goed te begrijpen en te weten welke stappen je kunt nemen om jouw situatie te verbeteren.

Als je meer wilt weten over registraties in het IR en EVR, neem dan contact op met de advocaten van Financieel Recht Advocaten. Ze staan klaar om je te helpen en te adviseren.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant