Uitspraak: Weigering van uitkering door verzekeraar: identificatieplicht prevaleert

Een recente rechtszaak werpt licht op het spanningsveld tussen privacy en wettelijke verplichtingen bij het uitkeren van een levensverzekering. In deze zaak heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat de verzekeraar, SRLEV, terecht de uitkering heeft geweigerd omdat de klant zich niet wilde identificeren conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De zaak in kwestie

In 1991 sloot de klant, de appellant, een levensverzekering af bij Zwitserleven. Deze verzekering bevatte zowel een verzekerde som als een winstuitkering, die betaald zouden worden bij overlijden of wanneer de verzekering op 1 mei 2021 zou aflopen. SRLEV heeft de verplichtingen van Zwitserleven overgenomen. Op de afloopdatum meldt de klant zich bij SRLEV en geeft aan dat hij telefonisch bereikbaar is om zijn levensstatus te bevestigen.

Strijd om identificatie

Voordat SRLEV de uitkering kon betalen, vroegen ze de klant om identificatiedocumenten op te sturen. Echter, de klant weigerde dit met het argument dat deze eis niet in de oorspronkelijke polisvoorwaarden stond. De klant stapte naar de rechtbank om betaling af te dwingen, maar zijn vorderingen werden afgewezen.

Wettelijke verplichtingen versus privacy

In hoger beroep bracht de klant naar voren dat hij bezwaar had tegen het vastleggen en bewaren van zijn identificatiegegevens. SRLEV stelde dat ze wettelijk verplicht waren dit te doen onder de Wwft. Het hof oordeelde dat de klant onvoldoende had aangetoond dat het vastleggen van zijn gegevens onrechtmatig was. Het feit dat SRLEV al over bepaalde gegevens beschikte, maakte niet uit; de Wwft eist verificatie specifiek voor de uitkering.

Conclusie en schuldeisersverzuim

Het hof bevestigde dat SRLEV wettelijk verplicht was de identiteit van de klant te verifiëren en dat het weigeren hiervan door de klant resulteerde in schuldeisersverzuim. Dit houdt in dat de klant zelf het betalen van de uitkering belemmert en SRLEV niet in gebreke blijft. Dus, de verzekeraar is ook geen wettelijke rente verschuldigd. Het hof verwierp de vorderingen van de klant.

Hulp nodig bij een soortgelijke zaak?

Bent u geconfronteerd met een vergelijkbare situatie? Onze specialisten van Financieel Recht Advocaten staan klaar om u te adviseren en bij te staan. Neem contact op voor professioneel en persoonlijk advies.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant