Uitspraak: Zakelijke rekeningen voor Turkse ondernemers: juridisch struikelblok

Het openen van een zakelijke rekening in Nederland blijkt een uitdaging voor Turkse ondernemers. Verscherpte regelgeving, gericht op het tegengaan van witwassen, maakt het complex voor buitenlandse bedrijven, waaronder ook Turkse, om een rekening te bemachtigen. Wat zijn de juridische achtergronden en wat kunnen onze specialisten voor u betekenen?

Banken en hun contractvrijheid

Banken in Nederland genieten het recht van contractvrijheid, wat inhoudt dat zij zelf kunnen bepalen met wie ze een overeenkomst aangaan. In gewoon Nederlands: ze kunnen zelf kiezen wie ze als klant willen hebben. Dit recht geeft banken de mogelijkheid om zonder duidelijke reden een aanvraag voor een zakelijke rekening te weigeren.

Strengere witwaswetgeving

De laatste jaren is de wetgeving omtrent het voorkomen van witwassen aangescherpt. Witwassen betekent dat illegaal verkregen geld wordt ‘gereinigd’ door het in de legale economie te brengen. Om dit te voorkomen, moeten banken strenger toezien op wie ze als klant accepteren, zeker wanneer het gaat om buitenlandse bedrijven.

Internationale grijze lijst

De Financial Action Task Force (FATF) is een wereldwijde organisatie die witwaspraktijken tegengaat. Landen kunnen op een zogeheten “grijze lijst” van deze organisatie belanden als ze niet genoeg doen om witwassen te bestrijden. Turkije staat momenteel op deze lijst, wat voor extra argwaan zorgt bij banken.

Wat kunt u doen?

Wanneer uw aanvraag voor een zakelijke rekening wordt geweigerd, heeft u als ondernemer rechten. Het is essentieel dat banken hun besluitvorming baseren op legitieme gronden en niet op ongegronde vooroordelen. Onze advocaten van Financieel Recht Advocaten zijn gespecialiseerd in deze materie en kunnen u bijstaan en adviseren over de beste stappen om te nemen.

Conclusie

Het openen van een zakelijke rekening voor Turkse ondernemers in Nederland kent de nodige juridische uitdagingen. Bent u als Turkse ondernemer geconfronteerd met obstakels bij het openen van een zakelijke rekening? Of heeft u vragen over financieel recht? Neem dan contact op met onze experts van Financieel Recht Advocaten. Wij staan klaar om u te helpen.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant