Uitspraak: Zorgplicht van banken bij fraudegevallen: uw rechten en bescherming

Banken hebben een zorgplicht tegenover hun klanten, wat betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor het beschermen van hun klanten tegen onregelmatigheden en mogelijke fraude. Dit kwam duidelijk naar voren in een recente zaak bij de rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2024:2335), waarin een bank werd veroordeeld voor het niet tijdig onderzoeken van ongebruikelijke activiteiten op een bankrekening. In deze blog bespreken we wat deze zorgplicht inhoudt en waarom het belangrijk is om op de hoogte te zijn van uw rechten. Heeft u problemen met banken of financiële instellingen?

Wat houdt de zorgplicht in?

De zorgplicht van banken verplicht hen om adequaat en tijdig te reageren op verdachte activiteiten op de rekeningen van hun klanten. In de bovengenoemde zaak werd ABN AMRO Bank N.V. verweten niet voortvarend te hebben gehandeld bij het signaleren van ongebruikelijke betalingen vanaf 20 juni 2019. De bank had moeten optreden toen ze op de hoogte werd gebracht van deze verdachte activiteiten.

Specifieke details van de zaak

De zaak betrof een klant van de bank, [eiser], die werd benadeeld doordat een derde partij, [naam 1], grote bedragen contant opnam. Deze activiteiten waren zeer ongebruikelijk en de bank had intern gerapporteerd dat er een vermoeden van fraude bestond. Toch nam de bank geen onmiddellijke maatregelen zoals het blokkeren van de rekening, wat leidde tot een aanzienlijk financieel verlies voor [eiser].

De rol van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Een belangrijk aspect dat in de zaak werd behandeld, was of de bank voldeed aan de normen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet is bedoeld om activiteiten die het gezag van de overheid ondermijnen te bestrijden, zoals witwassen en terrorismefinanciering. Hoewel het naleven van deze wet kan leiden tot het ontdekken van fraude, is de wet niet specifiek gericht op het beschermen van klanten tegen financiële schade door fraude.

Verdeling van de schade

De rechtbank oordeelde dat zowel de bank als [eiser] schuld hadden aan de geleden schade, waarbij 80% van de schade werd toegerekend aan [eiser]. Dit was gebaseerd op het feit dat [eiser] zijn interne processen niet op orde had, waardoor de fraude mogelijk was. De bank werd veroordeeld tot het vergoeden van 20% van de schade, wat neerkwam op €54.093,38, plus wettelijke rente.

Kosten voor schadevaststelling en aansprakelijkheid

[eiser] had aanzienlijke kosten gemaakt om de fraude in kaart te brengen, welke deels door de bank moesten worden vergoed. De rechtbank bepaalde dat de bank aansprakelijk was voor een evenredig deel van deze kosten, wat resulteerde in een vergoeding van €6.601,67.

Conclusie

De zorgplicht van banken is een cruciaal aspect van hun verantwoordelijkheid tegenover klanten. Het niet naleven van deze plicht kan leiden tot juridische aansprakelijkheid en schadevergoedingen. Heeft u te maken met problemen met uw bank of vermoedt u fraude? Neem contact op met Financieel Recht Advocaten. Wij staan klaar om u te helpen uw rechten te beschermen en gerechtigheid te verkrijgen.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant