Uitspraak: Univé moet aangepaste woning financieren voor slachtoffer verkeersongeval

Verzoeker en de destijds 10-jarige verweerder zijn op 9 maart 2007 als fietsers met elkaar in botsing gekomen. Het kraakbeen van de linkerknie van verzoeker is hierbij blijvend beschadigd. Verweerder is verzekerde van Univé. Univé heeft aansprakelijkheid erkent voor het ongeval dat verzoeker is overkomen. Verzoeker wil in huis een trippelstoel gebruiken, zijn huis is hier alleen niet geschikt voor. Na onderzoek blijkt dat het huis ook niet geschikt gemaakt kan worden.

Verzoeker wil verhuizen, maar beschikt niet over de financiële middelen om een andere woning zelf te financieren. Verzoeker stelt ongeveer 300.000 euro tekort te komen om een geschikt huis te kopen, dit moet Univé van hem bijdragen.

Verzoeker verzoekt de rechtbank om Univé te verplichten de noodzakelijke kosten voor de verhuizing aan hem te betalen. Univé vindt dat zij geen financiële middelen beschikbaar hoeft te stellen. Univé vindt dat een verhuizing naar een appartement een adequaat alternatief is. Omdat dit past binnen de financieringsmogelijkheden van verzoeker is het volgens Univé niet redelijk dat verzoeker een bijdrage vraagt voor de verhuizing. Zij geven wel aan een bijdrage te leveren voor eventuele aanpassing van dit appartement.

Partijen zijn het er dus over eens dat de woning van verzoeker niet aangepast kan worden en verzoeker dient te verhuizen. Ook niet in het geschil is dat uit de verplichting de schade te vergoeden volgt dat Univé de taak heeft om ervoor te zorgen dat verzoeker in een passende woning kan wonen.

De vraag is of een appartement een passend alternatief is. De rechtbank oordeelt van niet. Univé moet de schade die verzoeker door het ongeval lijdt volledig vergoeden. Een benadeelde moet in een situatie worden gebracht die zoveel mogelijk vergelijkbaar is met de situatie zoals die zou zijn als het ongeval niet zou zijn gebeurd. Verzoeker woont op het moment in een 2-onder-1-kapwoning met tuin. De rechtbank stelt hierdoor vast dat een appartement geen passend alternatief is.

De rechtbank is het met Univé eens dat als verzoeker eigenaar wordt van een duurder en groter huis dit hem een voordeel kan opleveren. Het wonen in een groter huis kan niet als een voordeel gezien worden. Dit voordeel komt pas tot uiting wanneer verzoeker dit huis verkoopt. Op voorhand is niet vast te stellen of en wanneer dit eventuele voordeel zal intreden en hoe groot deze dan zal zijn. Verrekening van mogelijk voordeel door toename van het vermogen is daarom nu niet redelijk volgens de rechtbank.

Univé moet er dus voor zorgen dat verzoeker kan verhuizen naar een rolstoeltoegankelijk huis met tuin. Hij hoeft dus geen genoegen te nemen met een goedkoper appartement.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met uw verzekeraar of adviseur over uw verzekering? Of heeft u het idee dat de verzekeraar of tussenpersoon haar zorgplicht op andere wijze heeft geschonden? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen verzekeraars, banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant