Uitspraak: Verzekeraar heeft niet geïnformeerd over kosten

Consument heeft bij verzekeraar een CombiPlus rekening gesloten, waarbij 10% wordt gespaard. Het betreft een hybride levensverzekering, waarbij kan worden gekozen voor vermogensopbouw door middel van beleggen en/of sparen. Consument heeft gekozen voor 100 % sparen. De verzekering heeft een vaste premie van 232 euro per maand.

Op 15 mei 2009 heeft verzekeraar de polis en de voorwaarden aan consument verstrekt. In de bijlage is het volgende vermeld: 4.40 % van de premiesom wordt afgetrokken in verband met de doorlopende kosten van de verzekeringsmaatschappij en 1,60 % in verband met de kosten voor de bemiddelaar of verzekeringsadviseur. Ook vermeldt de verzekeraar dat de risicopremies voor de verzekeringsdekkingen geen kosten zijn en deze dus niet meegenomen zijn in het vermelde kostenpercentage. Op 1 februari 2017 is de verzekering afgekocht.

Consument vordert een bedrag van 4.660 euro. Consument stelt dat de verzekeraar in de precontractuele fase onvoldoende is geïnformeerd over de in rekening te brengen kosten, die los staan van de premie voor de overlijdensrisicoverzekering. Consument geeft aan niet dit product te hebben gekozen indien hij van alles op de hoogte was. Consument wil de kosten bij de verzekeraar terughalen.

De commissie oordeelt als volgt. Consument heeft zelf de keuze gemaakt voor 100% sparen. De door de verzekeraar in rekening gebrachte kosten hebben een invloed op de waarde van de verzekering. Verzekeraar hoefde de consument niet te informeren over de ingehouden kosten, nu dit onderdeel uitmaakt van het vrije beleid van de verzekeraar. Consument heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij een andere keuze zou hebben gemaakt als hij meer informatie had over de kosten. De vordering van consument wordt afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met of een klacht over uw verzekeraar? Wordt de uitkering op uw verzekering ten onrechte ingehouden? Neem dan gerust contact met ons op.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant