Uitspraak: Verzekeraar hoeft schade niet te vergoeden

Consument heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Verzekeraar. Tijdens het vrijwilligerswerk van Consument voor de kerk is schade ontstaan doordat bij het optuigen van de kerstboom Consument de avondmaalsbeker heeft omgestoten en deze op de grond is gevallen met een deuk tot gevolg. Consument heeft deze schade gemeld bij de Verzekeraar. Verzekeraar heeft Consument gemeld dat zij deze schade niet vergoedt

Consument vordert bij de geschillencommissie dat Verzekeraar de door hem veroorzaakte schade aan de avondmaalsbeker vergoed. Het schadebedrag ligt tussen de 1.000 en 3.500 euro.

In de Voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering is opgenomen dat schade aan zaken van een ander is gedekt onder de verzekering. Hierin is wel opgenomen dat aansprakelijkheid in een werkgever werknemer-relatie niet wordt vergoed. Consument voert aan dat hij vrijwilligerswerk deed en dus niet als werknemer kan worden beschouwd.

Verzekeraar stelt dat de gedraging van Consument niet onrechtmatig is. Er is volgens Verzekeraar geen sprake van een onrechtmatige daad in de zin van art. 6:162 BW. Het omstoten van de avondmaalsbeker is namelijk een ongelukkige samenloop van omstandigheden en dus geen onrechtmatige gedraging waar de zorgvuldigheid is geschaad.

De Commissie gaat hierin mee. Bij het optuigen van de kerstboom heeft Consument geen regels overtreden of onzorgvuldig gehandeld. Consument is volgens de Commissie enkel vergeten om bij het optuigen om zich heen te kijken of er iets in de weg stond. Omdat de schade niet onder de verzekering is gedekt, hoeft de Commissie niet in te gaan op het beroep van Verzekeraar op de dekkingsuitsluiting.

Verzekeraar hoeft dus geen dekking te verlenen voor de schade.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u vragen hierover? Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant