Nieuws: De gevolgen van een onterechte registratie in het Extern Verwijzingsregister (EVR)

Banken registreren verdachte klanten in het interne en externe verwijzingsregister? Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor betrokkenen, zoals het niet meer kunnen openen van een bankrekening, het verkrijgen van een lening of het afsluiten van een verzekering. Maar wanneer mag een bank eigenlijk iemand registreren in het externe verwijzingsregister (EVR)? En wat kunt u doen als u naar uw gevoel onterecht geregistreerd bent?

De gevolgen van registratie in het EVR

Een registratie in het EVR kan grote gevolgen hebben voor de betrokkene. Alle aangesloten financiële instellingen kunnen namelijk zien dat iemand geregistreerd is, en hierdoor kunnen zij besluiten om geen financiële diensten meer aan deze persoon te verlenen. Dit kan leiden tot problemen bij het openen van een bankrekening, het verkrijgen van een lening of het afsluiten van een verzekering.

Wanneer mag registratie in het EVR plaatsvinden?

Registratie in het EVR moet aan strenge eisen voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen 2021. Voor opname in het EVR geldt een zwaardere toets dan voor opname in het interne verwijzingsregister (IVR).

Volgens het Protocol mogen gegevens alleen worden opgenomen in het EVR als aan de volgende criteria is voldaan:

  • a) De gedraging(en) van de persoon vormden, vormen of kunnen een bedreiging vormen voor de (financiële) belangen van cliënten, medewerkers of de financiële sector zelf.
  • b) Er moet voldoende bewijs zijn dat de betreffende persoon betrokken is bij de gedraging(en). Dit betekent dat er concrete feiten en omstandigheden moeten zijn die een verdenking van strafbare feiten kunnen dragen.
  • c) Het proportionaliteitsbeginsel moet worden gerespecteerd. Dit houdt in dat de belangen van opname in het EVR zwaarder wegen dan de mogelijke nadelige gevolgen voor de betrokkene.

Wat te doen bij een onterechte EVR-registratie?

Als u het gevoel heeft onterecht geregistreerd te zijn in het EVR, is het raadzaam om verweer te voeren. De gevolgen van een EVR-registratie kunnen immers ingrijpend zijn, zoals eerder besproken.

Het is belangrijk om te weten dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de betreffende bank. De bank zal deze klacht vervolgens beoordelen. Het kan echter voorkomen dat de reactie van de bank lang op zich laat wachten en dat uw standpunt niet wordt herzien. In feite keurt de bank dan haar eigen vlees. Daarom kan het vaak effectiever zijn om de kwestie voor te leggen aan een onafhankelijke rechter.

Een rechter kan in een kort geding de bank bevelen om de EVR-registratie op te heffen. Ook kan de rechter beslissen dat de registratie beperkt wordt in duur. Een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag illustreert dit. In die zaak oordeelde de rechter dat de EVR-registratie van een student door de bank op zich terecht was, omdat de student betrokken was bij fraude door een oplichter toegang te verlenen tot zijn bankrekening. Echter, de rechter beperkte de registratie tot een periode van maximaal twee jaar. Dit is overzichtelijk en biedt perspectief voor de betrokkene.

Hulp nodig?

Mocht u onterecht geregistreerd zijn in het EVR, dan kunnen wij u helpen. Wanneer een eerste brief aan de bank niet het gewenste resultaat oplevert, namelijk het verwijderen van de EVR-registratie, kunnen wij een kort geding starten om uw zaak voor de rechter te brengen. Onze advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring en expertise op dit gebied. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek en laat ons u helpen uw recht te halen.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant