Nieuws: De rol van accountants in het KYC- en cliëntenonderzoeksproces van banken

In de financiële sector worden banken regelmatig geconfronteerd met de noodzaak om de achtergrond en activiteiten van hun klanten grondig te onderzoeken. Dit proces, bekend onder de naam ‘Know Your Customer’ (KYC), is cruciaal om witwassen van geld en financiering van terrorisme tegen te gaan. In dit artikel belichten we de specifieke verzoeken die banken kunnen doen aan accountants tijdens een KYC- of cliëntenonderzoek en hoe accountants op een verantwoorde wijze kunnen reageren, met behoud van professionaliteit en integriteit.

De vraag naar documentatie en verklaringen

Banken zijn door wet- en regelgeving, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), verplicht om hun klanten te kennen en de risico’s die zij mogelijk met zich meebrengen te beoordelen. Dit kan leiden tot verzoeken om specifieke documenten of verklaringen, zoals een door de accountant ondertekend organogram of een verklaring over de herkomst van vermogen. Deze informatie helpt banken om een volledig beeld te krijgen van de structuur en financiële achtergrond van een bedrijf.

Wanneer en waarom banken deze informatie vragen

De verzoeken van banken zijn meestal gebaseerd op een van de volgende drie scenario’s: standaard beleidsprocedures voor risicobeheer, indeling van een klant in een hogere risicocategorie, of twijfels over de geloofwaardigheid van eerder verstrekte informatie door de klant. Accountants worden gezien als onafhankelijke derden die deze informatie kunnen verifiëren, waardoor het vertrouwen tussen bank en klant wordt versterkt.

De rol van de accountant

Hoewel accountants geneigd kunnen zijn hun klanten te ondersteunen, moeten zij hun professionele richtlijnen, vastgelegd in de Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA), niet uit het oog verliezen. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) biedt praktische richtlijnen voor het omgaan met dergelijke verzoeken. Accountants dienen te voorkomen dat zij ongepaste verklaringen afgeven en mogen alleen informatie verstrekken die in overeenstemming is met de professionele standaarden.

Samenwerking en verantwoordelijkheid

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de verzoeken van de bank ligt bij de cliënt. Echter, de accountant kan een adviserende rol spelen en, indien overeengekomen, de cliënt begeleiden in het proces. Indien nodig, kunnen banken en de NBA specifieke afspraken maken over de aard van de opdrachten en de verwachtingen van accountants in dit proces.

Financieel Recht Advocaten

Hoewel niet alle bankmedewerkers wellicht op de hoogte zijn van de richtlijnen van de NBA, is het belangrijk dat accountants en hun klanten vasthouden aan de vastgestelde normen. Mocht u als accountant of bedrijfseigenaar tegen uitdagingen aanlopen in het KYC-proces, neem dan contact op met Financieel Recht Advocaten. Onze experts op het gebied van financieel recht kunnen u adviseren en ondersteunen bij het navigeren door deze complexe procedures.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant