Nieuws: Een bank kan niet zomaar een rekening opzeggen zonder uitleg

In een recente uitspraak van de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid is bepaald dat een bank niet zomaar een rekening van een klant kan opzeggen zonder een toelichting te geven. Het simpelweg verwijzen naar de anti witwasregels is niet voldoende om de beëindiging van de rekening te rechtvaardigen. Deze uitspraak volgde op een zaak waarin een klant van flatexDEGIRO werd geconfronteerd met de aankondiging dat zijn pensioenrekening zou worden beëindigd, zonder enige uitleg van de bank. Het Kifid oordeelde dat een bank verplicht is om klantenonderzoek te verrichten en ongebruikelijke transacties te melden, maar dat dit niet automatisch betekent dat de bank de klantrelatie kan opzeggen zonder redelijke rechtvaardiging.

Kernverplichtingen en geheimhoudingsplicht

Volgens de geschillencommissie van Kifid heeft een bank twee kernverplichtingen op grond van de anti-witwasregels. Ten eerste dient de bank adequaat klantenonderzoek uit te voeren om mogelijke witwaspraktijken te voorkomen. Ten tweede moet de bank ongebruikelijke transacties melden aan de autoriteiten. Echter, het Kifid benadrukt dat wanneer een bank het klantenonderzoek niet kan afronden, dit niet betekent dat de bank de klantrelatie mag beëindigen zonder verdere toelichting.

In dat geval geldt er geen geheimhoudingsplicht. Indien er sprake is van een ongebruikelijke transactie, dient de bank deze wel te melden, maar dit rechtvaardigt nog steeds niet automatisch het opzeggen van de klantrelatie.

Uitspraak en schadevergoeding

In de specifieke zaak bij het Kifid had de consument ook een schadevergoeding van 50.000 euro geëist. De geschillencommissie heeft echter besloten om deze vordering af te wijzen. Hoewel de bank niet zomaar de rekening mocht opzeggen zonder uitleg, heeft de commissie geoordeeld dat de geleden schade niet in die mate was aangetoond. Het is belangrijk op te merken dat er nog beroep mogelijk is tegen deze uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u te maken met een vergelijkbare situatie waarin uw bank zonder duidelijke reden uw rekening wil opzeggen? Of heeft u andere geschillen met financiële instellingen? De advocaten van Financieel Recht Advocaten staan voor u klaar om u bij te staan en uw belangen te behartigen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant