Nieuws: Kritiek op het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’

In het FD betoogt Fleur le Roy (Van Ardenne & Crince le Roy) dat het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen‘ het recht op privacy en de gegevensbescherming van Nederlandse burgers onder druk zet.

Kritiek

Volgens haar stelt het voor dat banken voortaan verplicht een gezamenlijk systeem moeten gebruiken om transactiegegevens met elkaar uit te wisselen, wat niet alleen de gegevens van vrijwel alle Nederlandse burgers en bedrijven met een Nederlandse bankrekening in gevaar brengt, maar ook verder gaat dan de minimumeisen van de EU. De maatschappij is kritisch op het wetsvoorstel, zo stelt Le Roy, met name wat betreft de grondrechten en privacy. Het gaat hierbij immers om vertrouwelijke gegevens van vrijwel alle Nederlandse burgers en bedrijven met een Nederlandse bankrekening, zoals betalingen van strafrechtelijke boetes, gegevens over lidmaatschappen van politieke en religieuze partijen en bezoeken aan bijvoorbeeld seksclubs, restaurants, cafés, casino’s en coffeeshops.

Volgens Le Roy gaat het wetsvoorstel verder dan de minimumeisen op EU-niveau, waardoor er een ‘reëel risico’ is dat de wet later moet worden aangepast door nieuwe Europese regelgeving. Ook is het gegeven dat transacties onder de honderd euro niet onder de monitoring vallen volgens haar te laag, wat kan leiden tot een massale gegevensverwerking en een waterbedeffect waarbij criminaliteit zich verplaatst naar andere landen met soepeler regels.

Gedegen motivering

Om de privacy en gegevensbescherming van Nederlandse burgers te waarborgen, vraagt Le Roy om een gedegen motivering van het kabinet, zonder onduidelijkheden. Het is van belang dat deze motivering duidelijk maakt welke waarborgen er zijn met betrekking tot de opslag, analyse en bewerking van de gegevens, zodat privacy en gegevensbescherming zo goed mogelijk worden gewaarborgd.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant