Nieuws: Nieuwe standaarden voor risicogebaseerd klantonderzoek in de financiële sector

In mei 2023 werden door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) Risicogebaseerde Standaarden gepubliceerd, een resultaat van samenwerking met Jaap van der Molen, hoofd Detecting Financial Crime bij ABN AMRO. Deze normen bieden heldere richtlijnen voor een meer risicogebaseerd klantonderzoek door banken. Dit artikel geeft inzicht in de juridische implicaties van deze Standaarden en hoe ze van invloed kunnen zijn op zowel banken als hun klanten.

Een stap richting risicogebaseerd klantonderzoek: de NVB standaarden

De Standaarden vullen de ruimte in die de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) open laat aan interpretatie. Ze zijn ontstaan uit een dialoog tussen de NVB en toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Deze richtlijnen bieden banken een kader voor een meer gericht klantonderzoek, met specifieke aandacht voor reële risico’s.

Uniformiteit en flexibiliteit

Ondanks dat de Standaarden als uitgangspunten dienen, zullen ze naar verwachting leiden tot meer uniformiteit in het klantonderzoek door verschillende banken. Het grijze gebied in de Wwft, dat betrekking heeft op de risicogebaseerde benadering, resulteert momenteel in aanzienlijke variatie in het klantonderzoek van bank tot bank. De NVB Standaarden bieden een kader, maar banken behouden de flexibiliteit om deze op hun eigen wijze in te vullen.

Impact op klanten

Het implementeren van de NVB Standaarden vraagt om zorgvuldigheid en tijd. Klanten die onmiddellijk na de publicatie met deze normen aanklopten, moesten soms teleurstelling incasseren. Implementatie in beleid en werkwijzen vergt geduld, maar het belooft een meer gestroomlijnde aanpak van risicogebaseerd klantonderzoek door banken.

Geen tectonische verandering, wel zekerheid

Het is belangrijk op te merken dat de NVB Standaarden geen tectonische verandering zijn, maar eerder een verduidelijking en verankering van de huidige werkwijze in lijn met de Wwft. Ze bieden banken meer zekerheid bij het interpreteren van deze wet. Verwacht wordt dat toezichthouders deze Standaarden zullen integreren in hun toezichtsraamwerk, wat kan bijdragen aan een gestandaardiseerde beoordeling van het klantonderzoek door banken.

Conclusie

De NVB Standaarden markeren een stap voorwaarts in de richting van een meer risicogebaseerd klantonderzoek in de financiële sector. Het grootste winstpunt is echter de actieve dialoog tussen banken en toezichthouders over de invulling van deze risicogebaseerde benadering. Deze open communicatie zal naar verwachting bijdragen aan meer transparantie en effectief toezicht.

Voor verdere juridische begeleiding met betrekking tot de NVB Standaarden en risicogebaseerd klantonderzoek, staan onze advocaten van Financieel Recht Advocaten klaar om u te adviseren en te ondersteunen. Neem gerust contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant