Uitspraak: Bank mag relatie met uitzendbureau niet zomaar beëindigen

In een recente uitspraak van de Rechtbank Overijssel is benadrukt dat banken niet lichtvaardig kunnen besluiten om de bankrelatie met een klant te beëindigen. Het betreft hier een geschil tussen ABN AMRO en een uitzendbureau gevestigd in Ermelo, actief in de voedsel- en schoonmaakbranche. Dit artikel legt uit wat deze zaak betekent voor de verplichtingen van banken en hun klanten.

Opzegging door de bank

ABN AMRO, zoals alle banken in Nederland, is op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), verplicht tot het voeren van een doorlopend klantenonderzoek. Dit onderzoek is bedoeld om risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering te identificeren en te mitigeren. In het kader van dit onderzoek had ABN AMRO diverse vragen gesteld aan het uitzendbureau, gericht op aspecten zoals het bedrijfsmodel, betalingsverkeer en duurzaamheidsbeleid. De antwoorden van het uitzendbureau voldeden echter niet aan de verwachtingen van de bank. Dit, samen met bevindingen zoals contante betalingen aan medewerkers en loonbetalingen via privérekeningen, leidde ertoe dat ABN AMRO besloot de bankrekening van het uitzendbureau op te zeggen.

De juridische strijd en de uitspraak

Het uitzendbureau accepteerde de opzegging niet en spande een kort geding aan, aangezien het uitsluitend bankierde bij ABN AMRO en de voortzetting van de onderneming zonder bankrekening in gevaar kwam. De rechter oordeelde dat de opzegging van de bankrelatie door ABN AMRO onvoldoende specifiek was. De bewoordingen zoals ‘bestemming van ontvangen gelden’ en ‘overname van bedrijfsactiviteiten van gelieerde ondernemingen’ werden als te vaag beschouwd. De rechter stelde vast dat uit de gegeven toelichting niet duidelijk werd hoe de bank deze termen interpreteerde met betrekking tot de bedrijfsvoering van het uitzendbureau. Daarom werd het uitzendbureau in het gelijk gesteld.

Belang van de uitspraak

Deze uitspraak onderstreept het belang van duidelijke communicatie en rechtvaardiging bij de opzegging van bankrelaties. Banken moeten hun beslissingen om een bankrelatie te beëindigen nauwkeurig onderbouwen, waarbij specifiek moet worden aangegeven welke handelingen van de klant tot de opzegging hebben geleid. Dit biedt niet alleen bescherming aan de betrokken ondernemingen maar waarborgt ook de transparantie en rechtvaardigheid binnen de financiële sector.

Financieel Recht Advocaten

Deze zaak illustreert de juridische complexiteit rondom het beëindigen van bankrelaties en het belang van adequate juridische bijstand in dergelijke situaties. Heeft uw onderneming te maken met een soortgelijke situatie of heeft u vragen over de juridische aspecten van bankrelaties? Financieel Recht Advocaten staat klaar om u met deskundig advies en ondersteuning bij te staan. Neem contact met ons op voor meer informatie of advies op maat.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant