Uitspraak: Identificatieverplichting onder de Wwft en AVG

In een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam op 5 maart 2024, draait het om de balans tussen de naleving van anti-witwaswetgeving (Wwft) en de bescherming van persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het conflict ontstond toen een creditcardmaatschappij, ICS, van een cliënt eiste zich opnieuw te identificeren om te voldoen aan de Wwft-verplichtingen. De cliënt weigerde dit, met als argument dat het bewaren van een pasfoto en kopie van het identiteitsbewijs in strijd zou zijn met de AVG. Hierop blokkeerde ICS de creditcard en beëindigde de overeenkomst.

De kern van de zaak

Het Gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld dat creditcardmaatschappijen zoals ICS de identiteit van hun klanten moeten controleren en de daarvoor verkregen gegevens moeten bewaren, als onderdeel van hun verplichtingen volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet vereist dat bedrijven, die als ‘poortwachters’ van het financiële systeem fungeren, regelmatig de identiteit van hun cliënten verifiëren en de verzamelde informatie bewaren.

Flexibiliteit in uitvoering

Het hof stelt dat ICS en vergelijkbare instellingen enige vrijheid hebben in hoe zij aan deze identificatieverplichting voldoen. Ze mogen kiezen voor online identificatiemethoden en kunnen hierbij externe partijen inschakelen, zelfs als deze geen bankierseed hebben afgelegd. Dit is significant omdat het ruimte biedt voor moderne en flexibele identificatiemethoden binnen de financiële sector.

Verwerking van persoonsgegevens onder de AVG

Belangrijk is dat het hof oordeelde dat de verwerking van persoonsgegevens, zoals een pasfoto en een kopie van een identiteitsbewijs, noodzakelijk is voor het naleven van de Wwft. Dit staat niet gelijk aan de verwerking van biometrische gegevens en voldoet aan het transparantiebeginsel van de AVG. ICS heeft duidelijk in haar privacyverklaring uitgelegd hoe en waarom persoonsgegevens worden verwerkt.

Belang voor de praktijk

Deze uitspraak verduidelijkt de verplichtingen van financiële instellingen onder de Wwft en de AVG. Het benadrukt de noodzaak voor zorgvuldige afweging tussen de naleving van anti-witwasregelgeving en de bescherming van persoonlijke informatie.

Slotwoord

Deze zaak illustreert het belang van een evenwichtige benadering bij het naleven van de Wwft en het respecteren van de privacy van cliënten onder de AVG. Voor financiële instellingen en hun cliënten is het essentieel om op de hoogte te zijn van hun rechten en verplichtingen. Heeft u vragen over de Wwft, AVG, of andere financieel juridische zaken? Neem dan contact op met onze specialisten bij Financieel Recht Advocaten voor advies op maat.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant