Uitspraak: KRG Trading verliest beroep tegen opzegging bankrelatie met Rabobank

KRG Trading B.V. (“KRG”) had sinds november 2008 een bankrelatie met Rabobank. KRG stond ingeschreven als groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur in het handelsregister.

Aanleiding

In 2020 stelt Rabobank vragen met het oog op haar Wwft-verplichtingen, maar KRG beantwoordt de vragen onvoldoende. Rabobank zegt daarom de relatie op, maar KRG Trading acht de opzegging onaanvaardbaar. KRG vordert in kort geding dat Rabobank de bankrelatie voortzet totdat in een nog te starten bodemprocedure is geoordeeld over de rechtsgeldigheid van de opzegging.

Vordering afgewezen

Het gerechtshof heeft de vordering van KRG afgewezen. KRG had onvoldoende medewerking verleend aan het cliëntenonderzoek van Rabobank. Daardoor kon Rabobank niet aan haar Wwft-verplichtingen voldoen. Bovendien maakte KRG haar winstgevendheid niet inzichtelijk. Het belang van Rabobank bij opzegging was voldoende zwaarwegend in verhouding tot het belang van KRG bij voortzetting van de relatie. KRG is in de kosten van het geding in hoger beroep veroordeeld.

Het belang van Rabobank bij opzegging was voldoende zwaarwegend

Het hof heeft daarmee het oordeel van de voorzieningenrechter bekrachtigd. KRG diende aan haar informatieverplichtingen te voldoen (art. 2 lid 2 ABV) en Rabobank aan haar Wwft-verplichtingen (art. 3 Wwft). Rabobank is bevoegd de relatie op te zeggen (art. 35 ABV) tenzij de opzegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is (art. 6:248 lid 2 BW). De opzegging was zorgvuldig verlopen. Het belang van Rabobank bij opzegging was voldoende zwaarwegend in verhouding tot het belang van KRG bij voortzetting van de relatie.

KRG had onvoldoende medewerking verleend

Het gerechtshof heeft de vordering van KRG tot voortzetting van de bankrelatie met Rabobank afgewezen. KRG had onvoldoende medewerking verleend aan het cliëntenonderzoek van Rabobank en maakte haar winstgevendheid niet inzichtelijk. Het belang van Rabobank bij opzegging was voldoende zwaarwegend in verhouding tot het belang van KRG bij voortzetting van de relatie. KRG is veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep. Lees de volledige uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant