Uitspraak: Rechtbank wijst vordering tot informatieverschaffing in fraudezaak af: ING voldoet aan bijzondere zorgplicht

In een recente uitspraak heeft de rechtbank Amsterdam een zaak behandeld waarin International Media Distribution (Luxembourg) S.a.r.l. (IMD) informatie eiste van ING Bank N.V. (ING) met betrekking tot een geval van factuurfraude. IMD stelde dat ING, op basis van haar bijzondere zorgplicht jegens derden en artikel 843a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), verplicht was om gedetailleerde onderzoeksinformatie te verstrekken. Echter, de vordering van IMD werd afgewezen door de rechtbank.

Bijzondere zorgplicht van banken

De rechtbank benadrukte dat banken een bijzondere zorgplicht hebben jegens derden, waarbij ze rekening moeten houden met de belangen van deze derden conform wat maatschappelijk aanvaardbaar is. Bovendien hebben banken een wettelijke taak bij het bestrijden van financieel-economische criminaliteit. Deze zorgplicht vereist dat de bank op de hoogte is van ongebruikelijke activiteiten en de daaraan verbonden risico’s.

Verplichting tot informatieverstrekking

De rechtbank oordeelde dat ING pas op de hoogte was van de fraude nadat IMD de bank daarover had geïnformeerd. Vervolgens heeft ING actie ondernomen om de schade voor IMD te beperken, waarmee de bank aan haar bijzondere zorgplicht heeft voldaan. Volgens de jurisprudentie schept de bijzondere zorgplicht van een bank geen op zichzelf staande verplichting om onderzoeksinformatie over fraude met derden te delen. ING heeft op verschillende momenten een afweging gemaakt tussen belangen en heeft al informatie aan IMD verstrekt.

Artikel 843a Rv

IMD baseerde ook haar vordering op artikel 843a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Echter, de rechtbank wees deze subsidiaire grondslag af. IMD kon geen rechtmatig belang aantonen bij de gevraagde stukken. Artikel 843a Rv is niet bedoeld om informatie te verkrijgen over andere mogelijke betrokkenen bij een zaak.

Financieel Recht Advocaten

De rechtbank heeft de vordering van IMD afgewezen, waarbij zij heeft geoordeeld dat ING heeft voldaan aan haar bijzondere zorgplicht jegens derden door actie te ondernemen nadat zij op de hoogte werd gesteld van de fraude. Tevens heeft IMD geen rechtmatig belang aangetoond bij de gevraagde stukken op basis van artikel 843a Rv. Het is belangrijk voor burgers om zich bewust te zijn van de rechten en verplichtingen van banken, met name in gevallen van fraude waar derden bij betrokken zijn.

Bent u betrokken bij een vergelijkbare zaak of heeft u vragen over de bijzondere zorgplicht van banken? Neem dan gerust contact op met onze gespecialiseerde advocaten van Financieel Recht Advocaten voor deskundig advies en juridische bijstand. Ons team staat klaar om u te helpen met uw financiële rechtsgeschillen.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant