Uitspraak: Uitspraak over boete voor administratiekantoor: belangrijke lessen over de Wwft

Recent heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door administratiekantoren. Het betrof een boete van €10.000,- opgelegd aan een administratiekantoor dat naliet ongebruikelijke transacties te melden en niet voldeed aan diverse verplichtingen onder de Wwft. Deze uitspraak benadrukt de verantwoordelijkheid van financiële professionals in de strijd tegen financiële misstanden.

Ongebruikelijke transacties niet gemeld

De kern van de zaak draaide om het niet melden van ongebruikelijke transacties door een administratiekantoor, vooral in relatie tot een zorgonderneming. Volgens de Wwft zijn bedrijven verplicht om transacties die als ‘ongebruikelijk’ worden beschouwd, te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Dit zijn transacties die indicaties kunnen vormen van witwaspraktijken of financiering van terrorisme. Het administratiekantoor had bijvoorbeeld een transactie, geboekt als lening aan een Duitse autodealer, moeten melden omdat er geen duidelijke zakelijke verklaring was voor deze transactie.

De rol van de rechtbank en het CBb

Het CBb bevestigde het oordeel van de rechtbank dat het administratiekantoor de Wwft had overtreden. Er waren geen leningsovereenkomsten, rentebetalingen, of aflossingen aanwezig om de betreffende transactie te rechtvaardigen. Dit soort acties maakt het moeilijk om de legitieme herkomst van gelden te verifiëren en vormt daarmee een schending van de verplichtingen onder de Wwft.

Discussie over dagbesteding transacties

Een ander punt van discussie was de zogenaamde ‘ingekochte dagbesteding’ door de zorginstelling. Het administratiekantoor had geconstateerd dat er geen facturen waren voor deze diensten en dat de kosten op ongebruikelijke wijze waren doorberekend. Ondanks latere fiscale verantwoording met de Belastingdienst, had het kantoor deze transacties als ongebruikelijk moeten melden bij de FIU.

Geen vermindering van de boete

Het administratiekantoor pleitte voor een vermindering van de boete, aangezien zij meenden de administratie uiteindelijk op orde te hebben gebracht. Echter, het CBb zag geen reden voor vermindering. De beslissing benadrukt dat het voldoen aan de Wwft een continue verantwoordelijkheid is en dat nalatigheid, zelfs als deze later wordt gecorrigeerd, serieuze financiële gevolgen kan hebben.

Financieel Recht Advocaten

Deze zaak dient als een cruciale herinnering voor administratiekantoren en financiële professionals over het belang van volledige naleving van de Wwft. Ongebruikelijke transacties moeten proactief worden gemeld om financiële misstanden te voorkomen. Bent u onzeker over uw verplichtingen onder de Wwft of wordt u geconfronteerd met mogelijke sancties? Neem contact op met onze experts van Financieel Recht Advocaten voor begeleiding en advies.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant