Nieuws: Beleggers beginnen rechtszaak tegen vermogensbeheerder De Veste

De in Breda gevestigde vermogensbeheerder De Veste wordt door een groep van veertig beleggers voor de rechter gedaagd. De groep beleggers heeft €4 miljoen geïnvesteerd in een beleggingsfonds van De Veste.

Zij investeerde in het zogenaamde Double Benefit Fund waarmee belegd werd in tweedehandse levensverzekeringen in Amerika. In de brochure van het beleggingsfonds werd een verwacht rendement vermeld van 12% tot 17% per jaar. Hoewel de beleggers hun volledige inleg plus een klein rendement terugzagen, eisen zij toch een schadevergoeding.

Amerikanen leven langer dan verwacht

Met het beleggingsfonds werd belegd in doodspolissen. Amerikanen met een levensverzekering die wisten dat zij spoedig zouden overlijden verkochten hun levensverzekering aan beleggers. De beleggers betaalde de verzekerde een premie tot het moment van overlijden. Na het overlijden werd het bedrag van de levensverzekering door de belegger ontvangen. Doordat de verzekerde Amerikanen langer in leven bleven, vielen de rendementen van het Double Benefit Fund lager uit dan verwacht, aldus algemeen directeur Jack van Oosterbosch. Daarnaast heeft de crisis bijgedragen aan de tegenvallende prestaties. Volgens Van Oosterbosch stortte de markt voor levensverzekeringen volledig in. De claim van de beleggers is voor hem dan ook een raadsel.

Vermogensbeheerder had geen verstand van zaken

De groep beleggers heeft zich verenigd in een stichting die wordt vertegenwoordigd door claimadvocaat Rein Philips. Tegenover het Financieel Dagblad laat Philips weten dat de claim is ingesteld, omdat De Veste haar verwachtingen veel eerder had moeten bijstellen. De vermogensbeheerder zou de beleggers lange tijd in de waan hebben gehouden dat alles goed ging, terwijl zij allang had moeten weten dat dit niet zo was. Philips stelt dat dit komt doordat De Veste niet over voldoende kennis van het product beschikte. Dit blijkt onder meer uit het feit dat een polis van het beleggingsfonds waardeloos is geworden doordat premiebetalingen uitbleven. Daarnaast claimt de stichting dat de beheervergoeding van 2% per jaar te hoog was.

Hoe hoog het bedrag is dat groep beleggers claimt, is niet bekend gemaakt. Uit de begin juli gepubliceerde jaarrekening van De Veste blijkt dat de vermogensbeheerder een voorziening treft van €300.000. In de jaarrekening valt tevens te lezen dat de vermogensbeheerder de aantijgingen ontkent en weigert een eerder ingediende claim te betalen. De partijen zullen elkaar in november treffen in de rechtszaal.

Meerdere rechtszaken tegen De Veste

Dit is niet de eerste gerechtelijke procedure waarin De Veste verzeild raakt. In 2018 werd een claim ingesteld door beleggers uit een ander beleggingsfonds van de vermogensbeheerder. De beleggers stelde dat De Veste haar risicomanagement niet op orde had en claimde een schadevergoeding. Deze vordering werd door de rechter afgewezen. Op dit moment loopt er ook nog een procedure van een andere belegger die investeerde in het Double Benefit Fund. Volgens algemeen directeur Jack van Oosterbosch gaat het om een belegger die veel geld heeft verdiend door De Veste, maar toch van mening is dat hem onrecht is aangedaan.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant