Nieuws: Financiële privacy en cliëntenonderzoek

Recente ontwikkelingen in de financiële sector hebben de groeiende macht van banken blootgelegd, met name op het gebied van cliëntenonderzoeken. In een uitzending van het televisieprogramma Radar werd op 27 februari 2023 belicht hoe strenger toezicht op het nakomen van verplichtingen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft geleid tot aanzienlijke gevolgen voor bankklanten. In dit artikel zullen we de juridische aspecten van deze kwestie verkennen, waarbij we de focus leggen op Customer Due Diligence (CDD) ofwel Know Your Customer (KYC) onderzoeken.

Cliëntenonderzoek en wettelijke verplichtingen

De verplichting tot het uitvoeren van CDD-onderzoeken komt voort uit de Wet op financieel toezicht (Wft), Wwft en Sanctiewet. Financiële instellingen, waaronder banken en verzekeraars, zijn verplicht cliëntonderzoeken uit te voeren om witwassen, financieren van terrorisme en andere integriteitsrisico’s te voorkomen. Deze onderzoeken zijn risico-gebaseerd en omvatten het vaststellen van de identiteit van de cliënt, identificeren van de ultimate beneficial owner (UBO), en het beoordelen van het doel en de aard van de zakelijke relatie.

Gevolgen van cliëntenonderzoek

Cliëntenonderzoeken hebben verschillende gevolgen voor bankklanten, waaronder het opvragen van gegevens zoals identificatiegegevens, organigrammen en informatie over bedrijfsactiviteiten. Niet naleven van CDD-verplichtingen kan leiden tot financiële sancties, opzegging van bankrelaties en registraties in Interne- of Externe Verwijzingsregisters.

Tips voor klanten bij cliëntenonderzoek

Klanten zijn verplicht mee te werken aan een cliëntenonderzoek, maar ze hoeven niet altijd alle vragen van de bank te beantwoorden. Het is essentieel om de rechtmatigheid en proportionaliteit van de verzoeken te beoordelen. Bij weigering of onvoldoende medewerking kan de bank de relatie opzeggen, maar deze bevoegdheid moet redelijk en billijk worden uitgeoefend, rekening houdend met de belangen van de cliënt.

Opzegging van bankrelatie

Opzegging van een bancaire relatie moet rekening houden met de belangen van de cliënt en mag alleen plaatsvinden als redelijkheid en billijkheid dit toelaten. Klanten kunnen mogelijk bezwaar maken tegen een voorgenomen opzegging en indien nodig juridische stappen ondernemen, zoals het starten van een kort geding procedure.

Financieel Recht Advocaten

Financiële privacy en cliëntenonderzoek zijn cruciale onderwerpen die elke bankklant moet begrijpen. Het is van belang om op de hoogte te zijn van uw rechten en verplichtingen. Bij vragen of problemen is het raadzaam professioneel juridisch advies in te winnen.

Voor specifiek advies over financieel recht en cliëntenonderzoeken kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaten van Financieel Recht Advocaten. Bescherm uw financiële belangen met deskundige begeleiding.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant