Nieuws: Meer nadruk op verdachte transacties in plaats van ongebruikelijke 

Hoogleraar Marcel Pheijffer pleit voor een betere aanpak van witwassen met de nadruk op ‘verdachte’ transacties in plaats van ‘ongebruikelijke‘, zoals nu het geval is.

Verdachte transacties

Uit recente rapporten van de Algemene Rekenkamer en de Financial Action Task Force (FATF) blijkt dat de aanpak van witwassen is verbeterd, maar er is volgens Pheijffer “geen reden voor zelfgenoegzaamheid”. Toezichthouder DNB heeft in september op de rapporten gereageerd met een beleidsdocument, waarin wordt gepleit voor het melden van ‘verdachte’ transacties in plaats van ‘ongebruikelijke’. Dit moet het aantal meldingen verminderen en tegelijk de kwaliteit van de meldingen verhogen. Uit de ruim 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties die in 2021 gemeld werden, waren er minder dan honderdduizend verdacht.

Gezamenlijke monitoring

Hoewel het kabinet in het ‘Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen’ de suggestie van DNB niet heeft overgenomen, geeft het wel meer ruimte aan private instellingen om onderling gegevens te delen en banken om gezamenlijk transacties te monitoren. Daarnaast kan het voorstel leiden tot een inbreuk op de grondrechten van burgers en bedrijven.

Volgens Pheijffer stroomt door Nederland een ‘sloot witwasgeld’ en zijn de private kosten van het voldoen aan antiwitwaswetgeving ‘uit de klauwen gelopen’. Daarom adviseert hij het voorstel van DNB te volgen. “Verlaat het Nederlandse pad van melding van ‘ongebruikelijke’ transacties en volg de internationale lijn van een focus op ‘verdachte’ transacties. Zo kan je die transacties onderzoeken waar het echt om gaat. Doelmatig en doeltreffend.”

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant