Nieuws: Minister Kaag wordt niet als UBO geregistreerd

De Minister van Financiën Kaag heeft bevestigd dat ze niet als Ultimate Beneficial Owner (UBO) is geregistreerd van een stichting waarin haar financiële en zakelijke belangen zijn ondergebracht. Dit is volgens de minister terecht, omdat ze geen zeggenschap heeft binnen de stichting, behoudens het goedkeuringsrecht als het bestuur van de stichting zou willen besluiten tot statutenwijziging of ontbinding.

UBO-registratie

De UBO-registratie is door de wetgever verplicht gesteld bij juridische entiteiten om financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld en terrorismefinanciering, tegen te gaan. Het betreft de natuurlijke persoon die, al dan niet achter de schermen, zeggenschap heeft over een onderneming of rechtspersoon. Ook heeft de UBO een medewerkingsverplichting om te zorgen dat de juridische entiteit de gegevens heeft om de registratie te kunnen voldoen.

De Minister heeft een notarieel advies gevraagd over de bij wet voorgeschreven UBO-registratie. De conclusie van dit advies is dat de Minister niet als UBO van de door haar opgerichte stichting kwalificeert. De bestuurders van de stichting zijn aan te merken als UBO en zijn terecht als zodanig geregistreerd vanaf 31 december 2021.

Belangen onder een beheerstichting

De Minister heeft haar financiële en zakelijke belangen op afstand geplaatst door het in beheer te geven aan een stichting (beheerstichting). Slechts het beheer van de vermogensbestanddelen wordt op grond van een beheersovereenkomst door de beheerstichting verzorgd. Voor zover financiële en zakelijke belangen in registers moeten worden opgenomen, is de Minister daarin ook opgenomen als eigenaar, waardoor de transparantie gewaarborgd is.

De conclusie is dan ook dat de bestuurders van de stichting aan te merken zijn als UBO en terecht geregistreerd vanaf 31 december 2021. Om deze conclusie te ondersteunen is bij de antwoorden een extern juridisch advies van de notarissen toegevoegd.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant