Uitspraak: Bank mag bancaire relatie met zakelijke rekeninghouder opzeggen

In deze zaak gaat het om het verweer van een zakelijke rekeninghouder tegen de beslissing van de bank om de bancaire relatie op te zeggen. De rechter in kort geding oordeelt dat de beslissing van de bank om de bankrelatie op te zeggen redelijk is, omdat de bank niet voldoende grip heeft op de onderneming van de rekeninghouder en de wijze waarop die onderneming aan geld komt. De rechter laat de opzegging van de bancaire relatie in stand, met inachtneming van een aanvullende periode van zestig dagen waarin de rekeninghouder de tijd krijgt om elders een bancaire relatie aan te gaan.

Aanleiding

De betrokken partijen bij deze zaak zijn enerzijds een vennootschap actief in de groothandel van elektronische communicatieapparatuur, onderdelen daarbij en in mobiele telefoons (‘Eiseres’) en anderzijds de bankier van eiseres (‘Bank’). De bank heeft de bancaire relatie met Eiseres opgezegd, omdat zij onvoldoende grip heeft op de onderneming van de betrokken rekeninghouder en op de wijze waarop die onderneming aan geld komt.

Beoordeling Rechtbank

De rechter begint met een uiteenzetting van de redenen voor een bank om een bankrelatie op te zeggen en de mogelijkheid om deze vordering in kort geding te behandelen. Volgens artikel 35 van de Algemene Bankvoorwaarden mag een bank een bankrelatie zonder verzuim aan de zijde van de rekeninghouder opzeggen, maar moet er rekening gehouden worden met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid en moet de bank aan haar zorgplicht jegens de rekeninghouder voldoen.

Verder verwijst de rechter naar artikel 5 lid 3 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, waaruit volgt dat banken verantwoordelijk zijn voor het signaleren van financieel-economische criminaliteit en risico’s in het kader van integriteit.

Verhoogd risico op witwassen zakelijke rekeninghouder

Na een analyse van de door de Bank omschreven activiteiten en de reacties van Eiseres daarop, concludeert de rechter dat Eiseres veel van de aangehaalde activiteiten heeft kunnen weerspreken, maar ook een aantal niet. De rechter oordeelt dat Eiseres aan een bepaald risicoprofiel voldoet en dat het standpunt van de Bank dat zij geen grip op de onderneming van Eiseres en haar verdiensten kan krijgen en daarom het uit de Wwft volgende integriteitsrisico niet kan inschatten niet onredelijk is.

Omdat het door de Bank gestelde risico op witwassen niet duidelijk is komen vast te staan, laat de rechter de opzegging van de bankrelatie tussen Eiseres en de Bank in stand, maar dan niet per direct maar met inachtneming van een aanvullende periode van zestig dagen na de datum van het vonnis.

Lees de volledige uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant