Uitspraak: De gevolgen van een onvoldoende uitgevoerd cliëntenonderzoek

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een belangrijke wetgeving die financiële instellingen verplicht om cliëntenonderzoek uit te voeren. In een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2022:6678) kwam naar voren hoe cruciaal het is om aan deze verplichting te voldoen en wat de gevolgen kunnen zijn bij onvoldoende naleving. In deze blog bespreken we de aanleiding, het verloop van de zaak en de uiteindelijke beslissing van de rechter.

Verdachte transacties en onvoldoende cliëntenonderzoek

De zaak begon toen de financiële instelling verdachte transacties opmerkte op de rekening van de eiser. Naar aanleiding van deze transacties voerde de instelling een cliëntenonderzoek uit, maar dit onderzoek bleek niet volledig te zijn. De instelling besloot vervolgens de relatie met de eiser te beëindigen en diens rekening op te heffen. De eiser was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter.

Onrechtmatige beëindiging van de bankrelatie

De eiser stelde dat de financiële instelling onrechtmatig handelde door de bankrelatie te beëindigen. Volgens de eiser was het cliëntenonderzoek dat de instelling had uitgevoerd onvoldoende en had de instelling niet kunnen aantonen dat er sprake was van een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering. Daarnaast stelde de eiser dat hij schade had geleden door de beëindiging van de bankrelatie.

Verweer van de financiële instelling

De financiële instelling voerde aan dat zij op basis van de Wwft verplicht was om een cliëntenonderzoek uit te voeren. Volgens de instelling was er wel degelijk sprake van een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering, en was de beëindiging van de bankrelatie gerechtvaardigd. Bovendien stelde de instelling dat zij de belangen van de eiser had afgewogen tegen het belang van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.

Rechterlijke beoordeling – het belang van zorgvuldigheid

De rechter oordeelde dat de financiële instelling inderdaad verplicht was om een cliëntenonderzoek uit te voeren. Echter, het onderzoek dat de instelling had uitgevoerd, was niet volledig en voldeed niet aan de eisen van de Wwft. Hierdoor kon de instelling niet aantonen dat er daadwerkelijk sprake was van een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering. De rechter benadrukte het belang van zorgvuldigheid bij het uitvoeren van cliëntenonderzoeken en het afwegen van de belangen van de betrokken partijen.

De uitspraak – herstel van de bankrelatie en schadevergoeding

Gezien het feit dat het cliëntenonderzoek niet voldeed aan de eisen van de Wwft, oordeelde de rechter dat de financiële instelling de bankrelatie met de eiser niet had mogen beëindigen. De rechter beval de financiële instelling om de bankrelatie met de eiser te herstellen en een schadevergoeding te betalen voor de geleden schade als gevolg van de beëindiging van de bankrelatie.

De impact van Wwft-naleving op bankrelaties

Deze uitspraak onderstreept het belang van zorgvuldigheid bij het uitvoeren van cliëntenonderzoeken en het naleven van de Wwft. Financiële instellingen moeten aantonen dat zij een gedegen onderzoek hebben uitgevoerd en dat zij de belangen van hun cliënten zorgvuldig hebben afgewogen. Het niet naleven van de Wwft kan leiden tot ernstige gevolgen, zoals het herstellen van een bankrelatie en het betalen van schadevergoedingen. Deze zaak dient als een belangrijke herinnering aan financiële instellingen om hun Wwft-verplichtingen serieus te nemen en te zorgen voor een zorgvuldig uitgevoerd cliëntenonderzoek.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant