Uitspraak: Een kwestie van variabele hypotheekrente

Een recente klachtzaak over een variabele hypotheekrente bij ABN AMRO heeft geleid tot een oordeel van de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). De consument die de lening had afgesloten, was van mening dat hij te veel rente had betaald. De Geschillencommissie heeft uiteindelijk geoordeeld dat de bank de te veel betaalde rente moet compenseren, na herberekening van de rente.

Achtergrond van de klacht

De zaak begon toen een consument bij het Kifid een klacht indiende over de variabele rente van zijn Flexibel Hypotheek Krediet bij ABN AMRO. Hij was van mening dat de rente in lijn moest zijn met de relevante marktrente, en dat hij te veel rente had betaald. De bank en de consument konden het echter niet eens worden over de berekening van de relevante marktrente. Daarom werden twee deskundigen ingeschakeld om onderzoek te doen.

De beoordeling

De Geschillencommissie vroeg de deskundigen om de gemiddelde rente op doorlopende kredieten voor huiseigenaren te onderzoeken, waarbij hypothecaire zekerheid vereist is. Hun conclusie was dat de Flexibel Hypotheek Krediet van de consument sterk overeenkwam met regulier doorlopend consumptief krediet, ook in termen van renteveranderingen. Ze adviseerden daarom om dezelfde berekeningsmethode te gebruiken voor de marge ten opzichte van de relevante marktrente.

Het oordeel

Op basis van het deskundigenrapport besloot de Geschillencommissie dat de bank de hypotheekrente die de consument voor het Flexibel Hypotheek Krediet heeft betaald, opnieuw moet berekenen. Het variabele rentetarief moet in lijn blijven met het verschil tussen het individuele rentetarief voor het Flexibel Hypotheek Krediet en de referentierente op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Als uit de herberekening blijkt dat de consument te veel rente heeft betaald, moet de bank dit compenseren. De Geschillencommissie heeft ook bevestigd dat de bank rekening moet houden met het zogenaamde “rente-over-rente” effect bij de herberekening.

Conclusie

De Geschillencommissie heeft geoordeeld dat de klacht gegrond is en dat de bank de consument een vergoeding verschuldigd is. Dit geval onderstreept het belang van transparantie en eerlijkheid bij het bepalen van variabele hypotheekrentes.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant