Uitspraak: Gerechtshof bekrachtigt opzegging bankrelatie Suntel en SNS

Suntel, een handelaar in prepaidkaarten, vocht een opzegging van haar bankrelatie met SNS aan in een hoger beroep, maar deze werd afgewezen. In deze zaak heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden besloten dat het belang van SNS om zich aan haar wettelijke verplichtingen te houden zwaarder weegt dan het belang van Suntel bij het behoud van de bankrelatie.

Aanleiding

In 2011 opende Suntel een zaken- en spaarrekening bij SNS. Vanaf 2013 kwam Suntel in beeld bij de veiligheidsafdeling van SNS en in 2016 werd Suntel gevraagd om inzage in de administratie. In juni 2020 zegt SNS de bankrelatie op omdat Suntel onvoldoende antwoord geeft op vragen. In mei 2021 is de relatie definitief opgezegd (art. 3 Wwft en art. 5 lid 3 Wwft).

Suntel ging in kort geding, waarbij zij primair herstel van de bankrelatie vorderde totdat zij een verklaring voor recht had verkregen over de rechtmatigheid van de opzegging en subsidiair een voortzetting voor 90 dagen. De voorzieningenrechter bepaalde dat de bankrelatie 30 dagen moest worden voortgezet. Suntel ging in hoger beroep.

SNS gaf onhaalbare dealines

Suntel erkende dat zij op grond van art. 2 lid 2 ABV de plicht had om mee te werken aan de diverse onderzoeks- en controle verplichtingen die SNS had op grond van de Wft en Wwft, maar stelt dat zij hieraan heeft voldaan. Volgens Suntel gaf SNS onhaalbare deadlines en vroeg SNS gedetailleerde informatie die buiten het bestek van het Wwft cliëntenonderzoek valt. Bovendien hield SNS volgens Suntel onvoldoende rekening met bestuurder X die moeite heeft met de Nederlandse taal. Suntel vond de opzegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Beoordeling van het hof

Het hof stelde voorop dat SNS vragen mag en moet stellen aan Suntel die noodzakelijk zijn voor het Wwft cliëntenonderzoek. Daarbij moet SNS wel zorgvuldigheid betrachten (art. 2 ABV). Het hof achtte de gestelde termijnen niet te kort, gezien de over het algemeen weinig concrete beantwoording en de vervolgvragen die dat – voorzienbaar – opriep. Ook nam het hof onder andere in aanmerking dat Suntel met twee kasboeken lijkt te werken en in eerste instantie ontkende dat (i) X in aanraking was gekomen met justitie, (ii) er contante betalingen plaatsvonden en (iii) Suntel geen andere bankrekening had, hetgeen alle drie wel het geval bleek te zijn.

Uiteindelijk oordeelde het gerechtshof dat het belang van SNS om zich aan haar wettelijke verplichtingen te houden zwaarder weegt dan het belang van Suntel bij het behoud van de bankrelatie. Het hof bekrachtigde hiermee het bestreden vonnis. Lees de volledige uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant