Uitspraak: Interne notitie onvoldoende voor dragen bewijslast bij overkreditering

In juni 2022 heeft het hof een tussenarrest gewezen in de procedure tussen appellant en Volksbank. De kern van het geschil gaat over de verstrekking van een hypothecaire lening aan appellant waarbij Volksbank het inkomen van de ouders van appellant heeft meegenomen. Hierdoor is er sprake van overkreditering.

Tegenbewijs Volksbank

Volksbank heeft tegenbewijs aangevoerd in de vorm van een interne notitie. Het hof oordeelt dat de interne notitie niet voldoende is om de bewijslast te dragen. Er wordt geconcludeerd dat als de inhoud van de notitie wel bekend zou zijn bij appellant, het tegenbewijs niet geleverd zou zijn. Het hof stelt verder vast dat het betreffende document ook niet is besproken met appellante. Daarbij wordt ook benadrukt dat een erfenis een onzekere, toekomstige gebeurtenis is waar geen rekening mee kan worden gehouden bij de verstrekking van een financiering.

De vervolgvraag is of de door appellant gestelde schade het gevolg is van de overkreditering. Als schade is door haar aangevoerd de restschuld en de rente over het overgekrediteerde bedrag. Het hof heeft nog geen oordeel gewezen maar heeft de bewijslast bij de appellant gelegd om aan te tonen dat de door haar gestelde schade het gevolg is van overkreditering.

Interne notitie onvoldoende

Dit tussenarrest geeft inzicht in de manier waarop het hof de bewijslast beoordeelt in een procedure tussen appellant en Volksbank. Het is duidelijk dat het hof zorgvuldig oordeelt over de interne notitie die als tegenbewijs is aangevoerd door Volksbank. Hieruit blijkt dat het hof duidelijk aangeeft dat de interne notitie onvoldoende is om de bewijslast te dragen. Ook benadrukt het hof dat de verstrekking van een financiering niet afhankelijk mag zijn van toekomstige gebeurtenissen zoals een erfenis.

Het is duidelijk dat het hof een duidelijk oordeel heeft gewezen over de interne notitie die is aangevoerd door Volksbank. Het is ook duidelijk dat het hof de bewijslast voor de schade bij de appellant heeft gelegd. Dit tussenarrest geeft inzicht in de manier waarop het hof de bewijslast beoordeelt in een procedure tussen appellant en Volksbank.

Lees de gehele uitspraak van het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant