Uitspraak: Oud-werknemer veroordeeld tot betaling van boete wegens schending concurrentiebeding [eigen zaak]

De rechtbank Oost-Brabant heeft onlangs uitspraak gedaan in een geschil tussen een werkgever en een oud-werknemer. De zaak draait om de vermeende schending van een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst van de oud-werknemer. Na beëindiging van het dienstverband bij zijn voormalige werkgever, is de oud-werknemer binnen korte tijd in dienst getreden bij een directe concurrent. Dit leidde tot een conflict tussen beide partijen en resulteerde uiteindelijk in een gang naar de rechter.

Schending van het concurrentiebeding

De werkgever stelt dat de oud-werknemer het concurrentiebeding, zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst, heeft geschonden. Dit beding verbiedt de werknemer om binnen een bepaalde periode na het einde van het dienstverband in dienst te treden bij een onderneming die concurrerende activiteiten verricht. De werkgever eist dat de oud-werknemer de overeengekomen boete, die is verbonden aan het overtreden van het concurrentiebeding, aan hem betaalt.

Verweer van de gedaagde: Redelijkheid en billijkheid

De oud-werknemer voert als verweer aan dat het concurrentiebeding in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Hij stelt dat het beding hem onevenredig zwaar treft in zijn mogelijkheden om elders werkzaam te zijn. Daarnaast betoogde hij dat er geen sprake is van daadwerkelijke concurrentie, aangezien hij bij zijn nieuwe werkgever andere werkzaamheden verricht dan bij zijn voormalige werkgever.

Toetsing aan redelijkheid en billijkheid

De rechter oordeelt dat het concurrentiebeding op zichzelf rechtsgeldig is en dat het de oud-werknemer verbiedt om binnen de afgesproken periode bij een concurrerende onderneming in dienst te treden. Om te beoordelen of het beroep op de redelijkheid en billijkheid in dit geval gegrond is, heeft de rechter de belangen van beide partijen afgewogen. De rechter acht het belang van de werkgever bij handhaving van het concurrentiebeding zwaarwegend. Hierbij speelt mee dat de oud-werknemer in zijn functie bij de voormalige werkgever toegang had tot bedrijfsgevoelige informatie en kennis over de bedrijfsvoering en strategie. Het belang van de werkgever om haar concurrentiepositie te beschermen, weegt in dit geval zwaarder dan het belang van de werknemer om zonder beperkingen elders werkzaam te zijn.

Beslissing van de rechter: Oud-werknemer veroordeeld tot betaling van boete

De rechter verwerpt het verweer van de oud-werknemer dat er geen sprake is van daadwerkelijke concurrentie. Uit de feiten blijkt dat de nieuwe werkgever van de oud-werknemer wel degelijk concurrerende activiteiten verricht, ondanks de andere werkzaamheden die hij in zijn nieuwe functie uitvoert.

Schending concurrentiebeding bevestigd

Gezien de belangenafweging en de feitelijke situatie oordeelt de rechter dat het beroep op de redelijkheid en billijkheid van de oud-werknemer in dit geval niet slaagt. De rechter bevestigt daarmee dat de oud-werknemer het concurrentiebeding heeft geschonden. Als gevolg van de uitspraak wordt de oud-werknemer veroordeeld tot betaling van de overeengekomen boete aan de voormalige werkgever. Daarnaast moet hij de proceskosten van de werkgever vergoeden.

Het belang van een goed geformuleerd concurrentiebeding

Deze uitspraak onderstreept het belang van een goed geformuleerd en rechtsgeldig concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst. Het biedt werkgevers de mogelijkheid om hun concurrentiepositie te beschermen en hun bedrijfsbelangen veilig te stellen. Tegelijkertijd toont de uitspraak aan dat de redelijkheid en billijkheid een rol kunnen spelen bij de handhaving van een concurrentiebeding, al is dat in dit geval niet aan de orde. Werkgevers en werknemers doen er goed aan om het concurrentiebeding zorgvuldig te bespreken en vast te leggen, zodat beide partijen weten waar ze aan toe zijn.

Lees de gehele uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant