Uitspraak: Renteswap tussen vastgoedbedrijf en De Volksbank ongeldig verklaard

In augustus 2022 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een uitspraak gedaan in een kwestie tussen X en De Volksbank. De rechtbank wees de vorderingen van X af, omdat er geen grond bestond voor de stelling dat De Volksbank tijdens de looptijd van de renteswap het opslagtarief niet had mogen verhogen.

Aanleiding

X, een vastgoedbedrijf, heeft in 2007 een renteswap afgesloten bij De Volksbank. Deze renteswap was gekoppeld aan twee geldleningen met een totaalbedrag van € 11.798.286,-. Het 1-maandelijks Euribor tarief werd voor een periode van 5 jaar geruild tegen een vaste rente van 4,74%. Daarbij was afgesproken dat De Volksbank een renteopslag van 0,5% mocht toepassen. Op 1 augustus 2009 is het opslagtarief door De Volksbank verhoogd met 0,75%.

In 2016 heeft X een aanvraag gedaan voor compensatie onder het Uniform Herstelkader Rentederivaten, maar deze is afgewezen. Bij brief van 5 januari 2018 heeft X De Volksbank verzocht op deze beslissing terug te komen. X stelt onder andere dat De Volksbank bij het afsluiten van de renteswap onjuist en onvolledig heeft geadviseerd over de werking en risico’s van deze producten. Volgens X had De Volksbank haar er nadrukkelijk op moeten wijzen dat, ondanks de renteswap, de rentelasten alsnog konden stijgen.

Beoordeling rechtbank

De rechtbank heeft de stelling van X verworpen dat er bij het aangaan van de rentederivaten overeenstemming was over de fixatie van het opslagtarief. Uit de contractdocumentatie blijkt dat dit niet het geval was. Daarnaast heeft de rechtbank geoordeeld dat De Volksbank geen precontractuele zorgplicht heeft geschonden. Er was geen reden voor De Volksbank om X erop te wijzen of te waarschuwen, omdat het opslagtarief niet was gefixeerd en X deskundig was.

De rechtbank wijst daarom alle vorderingen van X af. Zij veroordeelt X tevens in de proceskosten. Lees de gehele uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant