Uitspraak: Uitspraak Rechtbank Amsterdam: overtreding Wwft door trustkantoor [eigen zaak]

Een trustkantoor is verplicht om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Wanneer een trustkantoor zich niet aan deze verplichtingen houdt, kan dit leiden tot hoge boetes en reputatieschade. Zo ook in de zaak die speelde bij de Rechtbank Amsterdam. In deze blog bespreken we de uitspraak en de gevolgen hiervan.

Aanleiding

De zaak draait om een trustkantoor dat op verschillende punten niet voldeed aan de Wwft-verplichtingen. Zo was er onvoldoende cliëntenonderzoek gedaan en ontbraken er dossiervorming en interne rapportages. Ook was er geen sprake van doorlopend cliëntenonderzoek en werden transacties niet voldoende gemonitord. De toezichthouder DNB legde hierop een bestuurlijke boete op aan het trustkantoor.

Klacht en verweer

Het trustkantoor was het niet eens met de opgelegde boete en tekende bezwaar aan. In de procedure bij de Rechtbank Amsterdam stelde het trustkantoor dat het weliswaar op sommige punten tekort was geschoten, maar dat de overtredingen niet ernstig genoeg waren om een boete op te leggen. Ook stelde het trustkantoor dat de boete onevenredig hoog was in verhouding tot de geconstateerde overtredingen.

Beoordeling van de rechter

De rechter oordeelde dat het trustkantoor inderdaad in strijd had gehandeld met de Wwft-verplichtingen en dat de boete terecht was opgelegd. Volgens de rechter waren de overtredingen van dusdanige aard dat de toezichthouder tot het opleggen van een boete mocht overgaan. Ook stelde de rechter vast dat de hoogte van de boete passend was bij de geconstateerde overtredingen en dat er geen sprake was van een onevenredig zware sanctie.

Conclusie

De uitspraak van de Rechtbank Amsterdam laat zien dat de Wwft-verplichtingen zeer serieus genomen worden en dat overtredingen hiervan niet licht worden opgevat. Trustkantoren en andere financiële instellingen dienen zich dan ook strikt aan deze verplichtingen te houden om boetes en reputatieschade te voorkomen. De rechter heeft met deze uitspraak nogmaals bevestigd dat toezichthouders mogen optreden bij overtredingen van de Wwft en dat boetes daarbij passend kunnen zijn.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant