Uitspraak: Verkoop aandeel in vastgoedcomplex zonder toestemming mogelijk

De rechtbank Den Haag heeft op 9 december 2022 een vonnis gewezen in een zaak die ging over de verkoop van een aandeel in een aan twee partijen toebehorend vastgoedcomplex. Twee broers, eiser en gedaagde, exploiteren samen het complex en gedaagde heeft een jaar later de samenwerking opgezegd tegen een opzegtermijn van één maand. Hierop heeft eiser conservatoir beslag laten leggen op het aandeel van gedaagde in het vastgoedcomplex.

Aanleiding

De rechtbank oordeelt dat er tussen partijen een maatschap is ontstaan met betrekking tot de exploitatie van het vastgoedcomplex. Volgens de regels van titel 3.7 BW mocht gedaagde zijn gehele, nog onverdeelde aandeel in het vastgoedcomplex verkopen aan een derde zonder toestemming van eiser. De rechtbank oordeelt dat de maatschap rechtsgeldig is opgezegd en daarmee is ontbonden omdat gedaagde een redelijke grond had voor opzegging en de wens om de samenwerking te beëindigen al ruim van tevoren kenbaar had gemaakt aan eiser.

Beoordeling Rechtbank

De rechtbank wijst de vorderingen van eiser af. De verhouding tussen de deelgenoten in een ontbonden maatschap wordt beheerst door de regels van titel 3.7 BW, waarin staat dat een onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomst in beginsel opzegbaar is, mits er zwaarwegende gronden worden aangevoerd, of een langere termijn in acht wordt genomen dan in het algemeen gebruikelijk is, of ten behoeve van de opgezegde wederpartij andere compenserende maatregelen worden getroffen. In dit geval was de opzeggingstermijn van één maand kort, maar eiser was al meer dan een jaar duidelijk dat gedaagde de samenwerking wilde beëindigen.

De rechtbank oordeelt dat gedaagde zijn aandeel in het vastgoedcomplex zonder toestemming van eiser had mogen verkopen en dat de opzegging van de maatschap rechtsgeldig was. Lees de gehele uitspraak van de Rechtbank Den Haag.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant