Uitspraak: Zorgplicht van banken: wat betekent dit voor u?

In een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam kwam de zorgplicht van banken wederom ter sprake. Dit concept is cruciaal voor iedereen die te maken heeft met banken, leningen of hypotheekverstrekkers. Financieel Recht Advocaten staat klaar om u bij te staan als u problemen ondervindt op dit gebied.

Wat is zorgplicht?

De zorgplicht van banken houdt in dat banken verantwoordelijk zijn voor het beschermen van de belangen van hun klanten. Dit betekent dat banken proactief moeten optreden bij ongebruikelijke transacties om fraude en andere schadelijke activiteiten te voorkomen. Als een bank deze zorgplicht schendt, kan dit leiden tot aanzienlijke schade voor de klant.

De zaak in Amsterdam

Op 8 mei 2024 deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een zaak waarin een bank haar zorgplicht tegenover een derde partij niet nakwam. In deze zaak, aangeduid met zaaknummer C/13/722547 / HA ZA 22-717, werd ABN AMRO Bank N.V. veroordeeld voor het niet adequaat reageren op ongebruikelijk betalingsverkeer dat leidde tot fraude.

De feiten op een rij

Op 20 juni 2019 ontdekte een medewerker van ABN AMRO ongebruikelijke activiteiten op een bankrekening die potentieel fraudeus waren. Ondanks deze ontdekking, ondernam de bank geen directe actie om verdere schade te voorkomen, zoals het blokkeren van de bankrekening. Tussen 20 juni en 6 augustus 2019 werd er voor € 270.466,91 verduisterd door middel van frauduleuze overboekingen en contante geldopnames. De rechtbank oordeelde dat de bank nalatig was en voor 20% aansprakelijk is voor de schade.

Eigen schuld en aansprakelijkheid

Een belangrijk aspect van deze zaak is het aandeel van eigen schuld. De rechtbank stelde dat de eisende partij, ondanks de tekortkomingen van de bank, grotendeels zelf verantwoordelijk was voor de opgelopen schade. Dit kwam door het gebrek aan interne controlemechanismen en het falen van zowel de controller als de externe accountant om de fraude tijdig te ontdekken.

Impact van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

De Wwft speelt een centrale rol in het beoordelen van de zorgplicht van banken. Deze wet is gericht op het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Hoewel de naleving van de Wwft kan leiden tot het ontdekken van fraude, zijn de normen van deze wet niet specifiek bedoeld om klanten tegen schade door fraude te beschermen. De rechtbank oordeelde dan ook dat de bank niet aansprakelijk was voor de schade die voor 20 juni 2019 werd geleden.

Neem contact op met Financieel Recht Advocaten

Heeft u problemen met uw bank, lening of hypotheekverstrekker? Financieel Recht Advocaten staat klaar om u te helpen. Wij zijn gespecialiseerd in financieel recht en kunnen u adviseren over uw rechten en de beste stappen te nemen. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen bijstaan in uw juridische strijd tegen banken die hun zorgplicht verwaarlozen.

Door deze blog te lezen, bent u beter geïnformeerd over de zorgplicht van banken en uw rechten als klant. Laat Financieel Recht Advocaten u helpen om uw belangen te beschermen en de gerechtigheid te krijgen die u verdient.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant