Nieuws: Advies NOvA: Advocaten Toezicht aanscherpen voor meer onafhankelijkheid

De NOvA heeft als taak een hoogwaardige beroepsuitoefening te streven, zodat rechtzoekenden goede juridische bijstand krijgen. Daarom is toezicht op de advocatuur belangrijk. Robert Crince le Roy, voorzitter van het bestuur van de NOvA, licht toe: “Om ervoor te zorgen dat aan deze wettelijke taak kan worden voldaan is toezicht op de advocatuur van belang.”

Landelijke toezicht

Minister Weerwind presenteerde in september vorig jaar plannen voor hervorming van het toezicht op de advocatuur. Deze plannen werden onder anderen gekritiseerd op het gebrek aan onafhankelijkheid. Volgens Weerwinds plannen gaat de toezichthouder namelijk deel uitmaken van de NOvA, die tevens de drie bestuursleden voordraagt. In het advies aan Weerwind stelt de NOvA aanpassingen voor, waaronder dat het bestuur van de landelijke toezichthouder niet alleen uit advocaten bestaat, maar ook uit personen van buiten de beroepsgroep. Ook stellen zij voor dat het recht om eigen personeelsbeleid te voeren wordt vastgelegd.

Onafhankelijk

De NOvA vindt dat het toezicht binnen de beroepsgroep georganiseerd moet worden, maar wel zo onafhankelijk mogelijk. Waarom zien zij niets in het voorstel het toezicht volledig los van de advocatenorde te organiseren in een zelfstandig bestuursorgaan? Crince le Roy licht toe: “Dat vinden wij niet het geschikte organisatiemodel voor toezicht op de advocatuur, en dat heeft te maken met de bijzondere positie van de advocatuur in de rechtsstaat. Een cliënt moet in het volste vertrouwen met een advocaat kunnen spreken en die advocaat moet furieus tegen de overheid kunnen optreden.

Dit is in het belang van de rechtzoekende, want als er een vorm van staatstoezicht is, kan die er niet op vertrouwen dat informatie die tussen hen uitgewisseld wordt vertrouwelijk blijft. Daarom vinden wij dat het toezicht binnen de beroepsgroep georganiseerd moet worden, maar wel zo onafhankelijk mogelijk.”

Financiële kant

Ook speelt de financiële kant mee. Advocaten wentelen de toezichtkosten meestal af op hun cliënten, maar bij de sociale advocatuur kan dat niet. Daarom stelt de NOvA voor dat er een verdeling wordt ontwikkeld waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Crince le Roy: “Juist die kwetsbare sociale advocatuur mag niet de dupe worden van het toezicht budget.”

In Duitsland en Engeland denken ze daar toch niet wezenlijk anders over? Daar hecht de advocatuur óók aan die onafhankelijkheid tegenover de staat, maar is het toezicht met allerlei waarborgen buiten de advocatenorde belegd. Crince le Roy reageert: “Dat is appels met peren vergelijken, daar heeft men hele andere rechtsstelsels. Wij vinden dat er wel degelijk eisen mogen worden gesteld aan de onafhankelijkheid van het toezicht op de advocatuur.”

Het advies van de NOvA aan Weerwind is duidelijk: de plannen voor de hervorming van het advocaten toezicht moeten worden aangescherpt, zodat het toezicht op onderdelen onafhankelijker wordt.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant