Nieuws: De gevolgen van het tijdelijke opschorten van het UBO-register

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 22 november 2022 een streep gezet door het UBO-register. Hierdoor is het tijdelijk niet toegankelijk. Minister Kaag van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven hoe het kabinet hiermee omgaat.

Onzekerheid

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft vastgesteld dat er onzekerheid bestaat over de praktische toepassing van de verplichting tot het raadplegen van het UBO-register. Om hierin duidelijkheid te scheppen, heeft de NBA een aantal vragen en antwoorden gepubliceerd.

UBO-register zorgt voor belemmering

De eerste vraag is of de sluiting van het register een belemmering vormt voor het aangaan van nieuwe zakelijke relaties. Ook wordt toegelicht wat het opschorten van verstrekkingen uit het UBO-register betekent voor de terugmeldplicht. Hoewel het UBO-register tijdelijk niet toegankelijk is, geldt de verplichting om UBO’s te identificeren en te verifiëren voordat een zakelijke relatie wordt aangegaan. Daarnaast heeft het opschorten van verstrekkingen uit het UBO-register geen invloed op het aangaan van nieuwe zakelijke relaties.

Ook is er besloten dat Wwft-instellingen gebruik kunnen maken van een tijdelijke maatregel om te voldoen aan de verplichting om het UBO-register te raadplegen. Zolang het UBO-register niet toegankelijk is, hoeven Wwft-instellingen geen terugmeldingen te verrichten.

Tot slot heeft de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie geen gevolgen voor de verplichting van cliënten om hun UBO’s te registreren. Ook is op de KvK-website te zien welke organisaties zijn uitgezonderd van deze verplichting.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant