Nieuws: Hoe kan een accountant witwassende klanten herkennen?

Het is de taak van accountants om de financiële activiteiten van bedrijven en organisaties te controleren en te verifiëren. Om deze verantwoordelijkheid goed uit te voeren, is het belangrijk dat accountants weten hoe ze moeten omgaan met de wetgeving met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering. In deze blog zullen we de verplichtingen van accountants bij het voorkomen van witwassen uitleggen, zoals vastgelegd in artikel 20 van de derde EU anti-witwasrichtlijn.

Wat is witwassen en wat is zwartwassen?

Voordat we ingaan op de verplichtingen van accountants, is het belangrijk om de verschillen tussen witwassen en zwartwassen te begrijpen. Witwassen is het verhullen van voorwerpen of geld verkregen uit enig misdrijf. Zwartwassen daarentegen gaat precies om het tegenovergestelde: het geld is afkomstig uit legale bedrijfsactiviteiten, waarbij het niet gaat om waar het geld vandaan komt, maar om hoe het wordt aangewend.

Verplichtingen van accountants bij het voorkomen van witwassen Volgens artikel 20 van de derde EU anti-witwasrichtlijn moeten accountants bijzondere aandacht besteden aan elke activiteit die van nature bijzonder geschikt is om verband te houden met witwassen of financiering van terrorisme. Dit omvat het identificeren van complexe of ongewoon grote transacties en alle ongebruikelijke transactiepatronen zonder een duidelijk economisch of merkbaar rechtmatig doel.

Een voorbeeld hiervan is wanneer een accountant klant een buitenlandse afnemer vraagt om een factuur van 110 procent van de waarde van de goederen en vervolgens een deel van het geld naar een bankrekening in Liechtenstein over te maken. In dit geval moet de accountant de transactie goed beoordelen om te bepalen of deze ongebruikelijk is en of het geld buiten het zicht van de autoriteiten wordt gehouden. Als dat het geval is, is het aan te raden om een melding te doen bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

Conclusie

Accountants hebben een belangrijke verantwoordelijkheid bij het voorkomen van witwassen. Ze moeten bijzondere aandacht besteden aan elke activiteit die van nature bijzonder geschikt is om verband te houden met witwassen of financiering van terrorisme. Dit omvat het identificeren van complexe of ongewoon grote transacties en alle ongebruikelijke transactiepatronen zonder een duidelijk economisch of merkbaar rechtmatig doel. Als dat het geval is, moet de accountant een melding doen bij de Financial Intelligence Unit.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant