Nieuws: Hoe ver mogen banken gaan in het opvragen van informatie?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft ervoor gezorgd dat banken actief bezig zijn om hun verplichtingen na te komen. Banken hebben hiermee de taak gekregen om financiële criminaliteit en fraude, zoals witwassen en terrorismefinanciering, te bestrijden en maatregelen te treffen. Maar staan banken niet soms te ver af van de rechten van hun klanten? Hoe ver kunnen en mogen banken gaan in het opvragen van informatie van klanten?

Verdachte transacties

Voor de verplichtingen uit de Wwft staan banken onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en moeten zij verdachte transacties herkennen en deze melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU). Banken sturen hun klanten daarom een vragenlijst waarin verdachte transacties moeten worden toegelicht. Een voorbeeld van een verdachte transactie is wanneer er plotseling ongebruikelijk grote sommen geld worden gestort waarvan de oorsprong onbekend is. Als de bank de toelichting van de klant niet adequaat acht dan kan de bancaire relatie worden beëindigd. Dit heeft voor de klant verstrekkende gevolgen, zoals het niet meer openen van een rekening bij een andere bank.

Wat kan de bank opvragen?

Banken staan hierdoor in een spagaat. Aan de ene kant moeten zij de verplichtingen uit de Wwft nakomen en bij verdachte transacties de relatie opzeggen. Aan de andere kant is het grote risico dat deze maatregelen tot maatschappelijk gezien onaanvaardbare situaties leiden. De vragen die de bank aan haar klanten stelt raken ontegenzeggelijk aan het recht op privacy van de klant. Wat mag en kan de bank eigenlijk opvragen?

De bank mag in beginsel geen uitleg vragen omtrent alle transacties op een rekening, dit zou disproportioneel zijn. Ook moet het opvragen van informatie proportioneel zijn, dat wil zeggen: in verhouding met het doel van de betreffende wet. Verzoeken die niet raken aan de doelstellingen van de Wwft of Wft zijn niet rechtmatig. Tevens mag irrelevante informatie worden ontzegd.

Alhoewel het een positieve maatschappelijke ontwikkeling is dat banken maatregelen nemen om financiële criminele activiteiten tegen te gaan, moeten zij hierbij de privacy van de klanten respecteren. Elke bank heeft de plicht om zorgvuldig te handelen en als een vraag u onnodig of niet rechtmatig voorkomt, kunt u dit aangeven en dient de bank hierop toelichting te geven.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant