Nieuws: Niet melden van ongebruikelijke transacties levert boete op

Op 2 februari 2023 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een bestuurlijke boete van 100.000 euro opgelegd aan Travelex N.V. (voorheen: het Grenswisselkantoor – GWK). De boete is opgelegd omdat Travelex gedurende meer dan drie jaar ongebruikelijke transacties te laat heeft gemeld aan de Financial Intelligence Unit (FIU), wat in strijd is met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Aanleiding

De Wwft schrijft voor dat transacties met een bedrag van 2.000 euro of meer zo spoedig mogelijk bij de FIU gemeld moeten worden. Travelex heeft in de periode van januari 2019 tot en met februari 2022 meerdere ongebruikelijke transacties met een bedrag van 2.000 euro of meer niet zo spoedig mogelijk bij de FIU gemeld. Als een instelling een ongebruikelijke transactie te laat meldt, kan de FIU niet direct een onderzoek starten. Dit kan bijdragen aan (het faciliteren van) witwassen en financieren van terrorisme.

Travelex heeft de overtreding zelf opgemerkt en als incident gemeld bij DNB. Ook heeft Travelex de ongebruikelijke transacties inmiddels bij de FIU gemeld. Hiervoor heeft DNB op 2 februari 2023 een bestuurlijke boete van 100.000 euro aan Travelex opgelegd.

Deze boete is een duidelijk signaal dat de Wwft serieus genomen moet worden. Instellingen zijn verplicht om ongebruikelijke transacties zo spoedig mogelijk aan de FIU te melden, zodat de FIU de transacties kan onderzoeken en waar nodig actie kan ondernemen. Als dit niet gebeurt, kan dit ernstige gevolgen hebben en kan er een boete opgelegd worden.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant