Nieuws: Verdacht van verzekeringsfraude door de bank: wat nu?

Bij de keuze voor een bank of verzekeraar staat vertrouwen centraal. Maar wat gebeurt er als de bank jou ervan verdenkt deel te nemen aan verzekeringsfraude? In dit artikel leggen we uit wat verzekeringsfraude inhoudt, hoe banken dit detecteren en welke gevolgen dit kan hebben voor de klant.

Wat is verzekeringsfraude?

Verzekeringsfraude komt voor wanneer een persoon opzettelijk valse informatie verstrekt aan een verzekeraar of bank, met het doel om een uitkering te ontvangen waar hij/zij geen recht op heeft. Denk hierbij aan het overdrijven van een claim, het vervalsen van documenten of zelfs het in scène zetten van een incident.

Opsporing van fraude

Banken en verzekeraars nemen fraude zeer serieus en investeren veel in de opsporing ervan. Dit gebeurt onder andere door geavanceerde software die ongewone transacties detecteert, of door diepgaande analyses van klantgegevens. De bank doet dit ook in het kader van het ‘Know Your Customer’ (KYC) principe, wat letterlijk betekent ‘Ken je klant’. Onder KYC valt bijvoorbeeld het cliëntenonderzoek, waarbij de bank achtergrondinformatie over de klant verzamelt om te verifiëren of er geen verdachte activiteiten plaatsvinden.

Acties van de bank

Als een bank vermoedens heeft van fraude, kan deze besluiten om additionele vragen te stellen aan de klant. Dit is vastgelegd in de Algemene Bank Voorwaarden. De bank kan ook besluiten om de transacties van de klant tijdelijk te bevriezen totdat er meer duidelijkheid is. Bij sterke vermoedens van fraude kan de bank besluiten de relatie met de klant te beëindigen.

Gevolgen voor de klant

Wordt een klant schuldig bevonden aan verzekeringsfraude, dan kunnen de gevolgen groot zijn. Een van de gevolgen is registratie in het Extern Verwijzingsregister (EVR) of Interne Verwijzingsregister (IVR). Dit betekent dat andere financiële instellingen kunnen zien dat er een incident is geweest met betrekking tot die klant. Daarnaast kan, zoals eerder genoemd, de bankrelatie beëindigd worden.

Hulp nodig?

Heb je vragen over dit onderwerp, of vermoed je dat je onterecht bent beschuldigd van verzekeringsfraude? Neem dan contact op met onze specialisten bij Financieel Recht Advocaten. Wij staan voor je klaar om je te adviseren en te begeleiden in dergelijke complexe zaken.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant