Uitspraak: ABN Amro mag bankrekening beëindigen en directeur op CAAML-lijst registreren

De directeur van Newco Trading NV, een oliehandelsbedrijf gevestigd in Suriname, heeft in Nederland een eenmanszaak opgericht met de activiteit ‘administratiekantoor’. ABN Amro heeft de bedrijfsrekening opgezegd omdat ze onvoldoende zicht hadden op het betaalgedrag van het administratiekantoor, ondanks uitgebreid klantonderzoek. De Surinaamse directeur spande een kort geding aan om dit te voorkomen, maar de rechtbank Amsterdam heeft de opzegging en de registratie van het bedrijf op een interne anti-witwaslijst van de bank gehandhaafd.

Aanleiding

Bij het aanvragen van de bedrijfsrekening werden verschillende vragen onjuist beantwoord, en de geldroute die werd gebruikt riep vragen op. Deze geldroute omvatte het overvliegen van contant geld vanuit Suriname naar Nederland via particulieren, die het vervolgens via een betaalkantoor op de bedrijfsrekening stortten. De rechtbank oordeelde dat de directeur moet hebben geweten dat sommige antwoorden op de vragen van de bank niet klopten en dat het ontvangen van grote hoeveelheden contant geld een indicator is voor witwassen.

De directeur kon de geldstromen ook niet voldoende inzichtelijk maken en kon geen sluitende administratie overleggen. Daarnaast riep de gebruikte geldroute vragen op en waren er alternatieven beschikbaar voor een meer integer betaalverkeer. De rechtbank vond het begrijpelijk dat ABN Amro het risico op witwassen niet acceptabel vond en dat de eerdere vertrouwensbreuk met de directeur ook meespeelde in de opzegging van de bankrekening.

Beoordeling voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter oordeelde dat ABN Amro niet in strijd handelde met haar zorgplicht en dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar was om de bankrelatie op te zeggen. Het belang van ABN Amro bij het beëindigen van de relatie met een klant die een reëel risico op witwassen vormt en onvoldoende inzicht geeft in dit risico, werd zwaarder gewogen dan het belang van de continuïteit van de eenmanszaak. De vorderingen van de directeur werden daarom afgewezen.

De rechtbank oordeelde ook dat het opnemen van de persoonsgegevens van de directeur in de CAAML-lijst gerechtvaardigd was. Deze lijst is een intern register van ABN Amro en haar dochterondernemingen dat alleen wordt gebruikt om eerder geconstateerde risico’s te signaleren en een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren bij nieuwe aanvragen. Het belang van ABN Amro om de persoonsgegevens op te nemen woog zwaarder dan het belang van de directeur om niet te worden geregistreerd.

Opname in de CAAML-lijst

Naast het opzeggen van de bedrijfsrekening heeft ABN Amro ook besloten om de eenmanszaak van de directeur op te nemen in de Client Acceptance and Anti Money Laundering-lijst, ook wel de CAAML-lijst genoemd. Deze interne lijst wordt gebruikt door ABN Amro en haar dochterondernemingen om te voorkomen dat ze opnieuw zaken doen met cliënten die niet kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme.

De rechtbank oordeelde dat de omstandigheden in dit geval het opnemen van de persoonsgegevens van de directeur in de CAAML-lijst rechtvaardigen. Volgens de rechtbank heeft ABN Amro zwaarwegende gronden om de bankrelatie op te zeggen en is de registratie op de CAAML-lijst een relatief lichte maatregel. Het belang van de directeur om niet geregistreerd te worden, weegt volgens de rechtbank niet zwaarder dan het belang van ABN Amro.

De directeur van de Surinaamse oliehandel heeft dus geen succes behaald in het kort geding tegen ABN Amro. De rechtbank Amsterdam heeft de opzegging van de bedrijfsrekening en de registratie op de CAAML-lijst in stand gelaten. Daarmee heeft ABN Amro het recht om de bankrelatie met de directeur te beëindigen en om de persoonsgegevens van de directeur op te nemen in de interne anti-witwaslijst. De directeur kan nog in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant