Uitspraak: ABN Amro mag bankrelatie met Topticketshop.nl niet beëindigen

In een kortgedingprocedure heeft de voorzieningenrechter bepaald dat ABN Amro de bancaire relatie met Topticketshop.nl (TTS) niet mag beëindigen. Dit komt omdat TTS actief is in de secundaire tickethandel en er geen verbod is op doorverkoop van tickets. ABN meent dat TTS de algemene voorwaarden van organisatoren schendt en extreem hoge marges rekent, maar de rechter acht dit onvoldoende zwaarwegend om de relatie met TTS te beëindigen.

Aanleiding

Vandaag de dag is ticketverkoop een populaire markt. Er zijn veel manieren waarop tickets voor diverse evenementen worden verkocht. Een van deze manieren is de secundaire ticketverkoper, zoals Topticketshop.nl. Zij kopen tickets van bijvoorbeeld sport- en muziekevenementen en verkopen deze tickets vervolgens met een flinke marge door aan consumenten.

Helaas heeft ABN besloten de relatie met TTS op te zeggen. Dit komt omdat ze vinden dat TTS de algemene voorwaarden van evenementenorganisaties schendt en extreem hoge marges rekent. ABN vreest dat zij anders reputatieschade oplopen. TTS heeft hier niet mee ingestemd en heeft daarom een kort geding procedure aangespannen.

Verweer TTS

TTS eist dat de bancaire relatie met ABN in stand blijft totdat de rechtmatigheid van de opzegging door ABN in een bodemprocedure is bepaald. Zij meent dat secundaire ticketverkoop niet verboden is en dat de consumenten weten dat het gaat om doorverkochte tickets. Ook stelt TTS dat zij mogelijk algemene voorwaarden van primaire ticketverkopers schendt, maar dat deze partijen zich daar in de praktijk helemaal niet druk om maken.

ABN stelt dat zij op grond van art. 3:10 Wft de relatie moet beëindigen omdat TTS een structuur heeft opgezet met als voornaamste doel haar ware identiteit te versluieren. Bovendien verkoopt TTS de tickets door voor woekerprijzen, wat in strijd is met de algemene voorwaarden van organisatoren.

Beoordeling rechter

De rechter heeft in kort geding de vordering van TTS toegewezen. Dit betekent dat ABN de bancaire relatie op dit moment niet mag beëindigen. Omdat de doorverkoop van tickets niet verboden is en ABN onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij een reputatierisico loopt, is het belang van TTS om de relatie in stand te houden zwaarder.

Het is duidelijk dat ABN Amro een moeilijke keuze heeft gemaakt. Enerzijds willen zij niet dat ze reputatieschade oplopen door de activiteiten van TTS, maar anderzijds kunnen de tickets wel doorverkocht worden en zou TTS zonder de relatie met ABN haar onderneming moeten staken. De voorzieningenrechter heeft bepaald dat de bancaire relatie tussen ABN en TTS in stand blijft totdat in de bodemprocedure is beslist over de rechtmatigheid van de opzegging. Lees de gehele uitspraak van de Rechtbank Amsterdam

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant